Boek: Persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk

Het boek ‘Persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk, met aandacht voor sociale omstandigheden en etnische diversiteit in de huisartsenpraktijk’, is een geheel herzien uitgave van het in 2017 verschenen boek ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk’.

Over dit boek:

Auteurs Maria van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg hebben dit boek geschreven samen met adviseurs vanuit NHG en Pharos. Het boek geeft, naast wetenschappelijk onderbouwde kennis, voorbeelden en inzichten uit de praktijk. Het boek bestaat uit vijf delen:

  1. Communicatie
  2. Chronische stress en bronnen van kwetsbaarheid
  3. Etnische diversiteit
  4. Persoonsgerichte zorg en preventie bij mensen met chronische aandoeningen en multiproblematiek
  5. Praktijkorganisatie en interprofessionele samenwerking

Op de website persoonsgerichtezorgindehuisartsenpraktijk.nl vind je een korte video over dit boek.

Voor wie is dit boek?

‘Persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk’ is gemaakt voor huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners.

Meer informatie: