Onderzoeksrapport ‘Zorgzaam uit de crisis’: Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid

De Universiteit voor Humanistiek heeft onderzocht welke impact het coronabeleid heeft op kwetsbare groepen in onze samenleving. In het rapport ‘Zorgzaam uit de crisis‘ delen ze vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid. Hier lees je kort meer over de aanleiding van dit onderzoeksproject, de onderzochte doelgroepen en de uitgangspunten voor beleidsmakers.

De pandemie: diverse crises

De onderzoekers erkennen allereest dat de coronapandemie niet één crisis is, maar een stapeling. Ze onderscheiden vier crises:

 1. Gezondheidsrisico’s door bijvoorbeeld een kwetsbare gezondheid, coronabestemming en/of uitstel van zorg
 2. Verlies van werk en inkomen, toenemende financiële onzekerheid
 3. Gebrek aan sociale contacten en/of betekenisvolle activiteiten
 4. Grotere druk op bijvoorbeeld mantelzorgers, zorgprofessionals en leraren

Het was niet mogelijk om tegelijkertijd prioriteit te geven aan deze verschillende crises.

Mensen in kwetsbare posities

Voor dit onderzoek werden meer dan vijftig interviews met mensen in ‘kwetsbare posities’ en hun naasten en/of zorgverleners afgenomen. Per groep verschenen eerder deelrapporten. De vier groepen stelden de onderzoekers in staat om verschillende aspecten van kwetsbaarheid in beeld te brengen op fysiek, mentaal, sociaal en maatschappelijk vlak. Daarnaast zijn ook zijn beleidsmedewerkers en zorgbestuurders geraadpleegd.

Vijf uitgangspunten voor beleidsmakers

Er zijn vijf uitgangspunten geformuleerd. Ze bieden beleidsmakers adviezen (pagina 6 & 7) en praktische handvaten (pagina 59-63) voor een zorgzame samenleving.

 1. Kwetsbaarheid kent vele gezichten.
  Leer deze kennen.
 2. Achter noodzaak ligt een oordeel over welke behoeften fundamenteel zijn.
  Bepaal op een democratische en inclusieve manier welke dit zijn.
 3. Verantwoordelijkheid vul je samen in.
  Aandacht, solidariteit en actie zijn daarvoor cruciaal.
 4. Zingeving is essentieel om betekenis te geven aan (samen)leven.
  Faciliteer dit proces door ruimte voor ontmoeting, betekenisvolle dagbesteding en cultuur.
 5. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend.
  Neem vertrouwen in burgers en maatschappelijke partners als leidraad voor beleid.

Lees alle conclusies en aanbevelingen in: ‘Zorgzaam uit de crisis’: Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid.

Uitnodiging: Vanaf nu zorgzaam beleid?

Tijdens onze jaarlijkse actiebijeenkomst op 3 november gaan we in gesprek over de vijf uitgangspunten van dit rapport. Centraal staat de vraag: Wat hebben we nodig voor een zorgzaam beleid voor iedereen? En in het bijzonder in de achterstandswijken?

Zorgzaam uit de crisis

In 2020 is de Universiteit voor Humanistiek samen met maatschappelijke partners Actiz, Dokters van de Wereld, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland, Reliëf, Pharos en de Tao of Care dit project gestart. Er zijn diverse factsheets ontwikkeld en gepubliceerd. Dit rapport is het eindresultaat van het project.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw