- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Nascholingen

Hieronder vind je een overzicht van nascholingen die ontwikkeld en/of gefinancierd zijn door de achterstandsfondsen. Het overzicht is bedoeld ter inspiratie.
Meer weten over één van de nascholingen? Neem dan contact op met het desbetreffende achterstandsfonds.

De impact van laaggeletterdheid op gezondheid
Het herkennen van de laaggeletterde patiënten in de praktijk, bekijk de praktijk door de bril van een laaggeletterde en praktische tips om verder in de praktijk door te voeren.
Doelgroep: Huisartsen, POH en doktersassistentes in achterstandswijken
(Meer informatie ASF Zwolle-Lelystad)

Effectief communiceren met laaggeletterden
In deze nascholing leren huisartsen, POH’s en doktersassistenten laaggeletterde patiënten in de huisartsenpraktijk herkennen en hoe zei hun communicatie kunnen aanpassen op het niveau van deze patiënten, zodat hun vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt.
Doelgroep: Huisartsen, POH’s en doktersassistenten in achterstandswijken
Duur 3,5 uur
Accreditatie 3 uur
(Meer informatie FHA Den Haag)

SOLK bij patiënten met migrantenachtergrond
De inhoud van de nascholing wordt verzorgd door het NHG. Deze cursus beoogt huisartsen toe te rusten bij de behandeling van SOLK patiënten met een migrantenachtergrond. In de cursus is veel aandacht voor het oefenen van communicatieve vaardigheden gericht op verbeteren van de arts-patiënt relatie, het uitvragen van psychosociale factoren en het uitleggen van SOLK.
Doelgroep: Huisartsen in achterstandswijken
Duur 4,5 uur
Accreditatie 4 uur
(Meer informatie FHA Den Haag)

Train de trainer laaggeletterdheid
Deze train-de-trainer bijeenkomst is voor huisartsen die interesse hebben in het onderwerp laaggeletterdheid en af en toe training willen geven aan collega huisartsen en/of andere praktijkmedewerkers in de eigen regio.
Duur 3,5 uur
(Meer informatie via landelijk projectadviseur ASF)

Omgaan met gezondheidsverschillen aan balie en telefoon
Het doel van de scholing is om doktersassistenten beter te laten communiceren met allochtone patiënten. De scholing bestaat uit twee dagdelen.
(Meer informatie ASF Limburg).

Omgaan met agressie
Het verhogen van de kennis, competentie, werkplezier en deskundigheid op het gebied van agressieve patiënten van de doktersassistentes/receptionistes. Aan bod komen werkdruk en omgaan met complexe (agressieve en psychische) patiënten. Er wordt de tijd genomen om ervaring uit te wisselen en elkaar te vinden in de overeenkomsten van de achterstandscentra. Aan het einde van de dag haken huisartsen en praktijkondersteuners aan. Met de training leert men als team eenduidig patiënten te benaderen. Voor de doktersassistente/receptioniste.
(Meer informatie Stichting Achterstandswijken Nijmegen)

Begeleiden van diabetespatiënten met andere culturele achtergrond
In deze nascholing krijgen huisartsen en praktijkondersteuners:
• Inzicht in de wijze waarop patiënten met een allochtone achtergrond omgaan met diabetes
• Inzicht in culturele achtergronden; omgaan met ziekte, gezondheid, voeding enz
• Inzicht in de wijze van waarop zorgverleners op een goede wijze en met een afgestemd zorgaanbod diabetespatiënten kunnen behandelen.
Doelgroep: Huisartsen en praktijkondersteuners.
Duur 3 uur
Accreditatie 3 uur
(Meer informatie ASF Limburg)

Psychische problemen bij migranten
Wat kun je in de huisartsenpraktijk doen met psychische problemen bij migranten?
Aan de orde komen:
• Herkennen en diagnostiek van GGZ problematiek bij personen van niet-Nederlandse afkomst
• GGZ problematiek in een cultureel kader: beleving van ziekte en gezondheid, stigma, hulpzoekgedrag, verwachtingen
• Communicatie: bespreekbaar maken van psychisch problemen, taalproblemen, inzet van tolken
• De gezinscontext, identiteitsontwikkeling, complexiteit van opgroeien en opvoeden in twee culturen.
(Meer informatie ASF Zwolle-Lelystad)

GGZ in verschillende culturen
Doel van de nascholing is meer inzicht in de beleving psychische klachten en ziektebeelden in andere culturen, belang van geloof/ spiritualiteit bij psychiatrische allochtonen. Hoe leg ik onverklaarbare lichamelijke klachten uit aan allochtonen? Maar ook hoe herken ik deze patiënten en waar zitten voor jou als professional de knelpunten? (Meer informatie ASF Zuidoost Brabant)

Diversiteit in opvattingen over ziekte, sterven en passende zorg
Om goed om te kunnen gaan met diverse culturele achtergronden is het van belang om enige basiskennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als huisarts ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen culturele bagage en opvattingen over ‘een goed afscheid’.
In deze workshop komen o.a. de volgende vragen en dilemma’s aan de orde; het wel of niet bespreekbaar maken van ziekte, sterven en dood; taboes en schaamte; verhouding patiënt-familie; gebrek aan therapietrouw en gebruik van traditionele kruiden, smeersels e.d. De thema’s worden ingeleid met behulp van filmfragmenten en casussen. Er is ook ruimte voor het inbrengen van eigen vragen en casussen.
Tevens worden met behulp van enkele opdrachten de eigen opvattingen over een ‘goede dood’ en een goed afscheid verkend en geconfronteerd met opvattingen zoals die gangbaar zijn bij mensen met andere culturele achtergronden.
Doelgroep: huisartsen
Accreditatie 2 uur (Meer informatie FAW Rotterdam)

Herkenning lichte verstandelijke beperking
Het SCP schat de groep zwakbegaafden in Nederland op 2,2 miljoen personen. Van hen hebben er 1,4 miljoen problemen met sociale zelfredzaamheid. In elke huisartsenpraktijk komen dus wel patiënten met licht verstandelijke beperkingen voor. Het zijn bijvoorbeeld patiënten die adviezen vaak slecht opvolgen, passief luisteren en "ja" zeggen maar "nee" doen. Hier kan een LVB een rol spelen. Als die vroeg wordt herkend, kunnen veel medische maar ook sociaal maatschappelijke problemen voorkomen of verholpen worden. Het screenen op een LVB kan binnen de huisartspraktijk door zowel de huisarts als het ondersteunend personeel worden gedaan. Dat vereist wel enige scholing.
Nascholing om een LVB te herkennen wordt in de praktijk gegeven door een arts verstandelijk gehandicapten en een ‘straatdokter’. Zij leren de huisartsen en het ondersteunend personeel hoe een LVB herkend kan worden en hoe er het beste mee omgegaan wordt. Ook het werken met de ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL) wordt behandeld.
Doelgroep: Huisartsen, POH’s en/of doktersassistenten in achterstandswijken, maar ook medewerkers van het sociale wijkteams ter bevordering van de samenwerking.
Duur 2,5 uur
Accreditatie 2 uur (Meer informatie FAW Rotterdam)

Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
Een training in samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond en een ervaringsdeskundige aangepast aan de huisartsenpraktijk.
Er is aandacht voor hoe iemand met een licht verstandelijke beperking in de huisartspraktijk beweegt en de problemen en moeilijkheden die hij of zij hierbij tegenkomt. Ook wordt er gesproken over hoe de ervaringsdeskundige omgaat met een chronische aandoening of medische behandelingen. Het verhaal van de ervaringsdeskundige staat centraal. In een rollenspel worden vervolgens praktijksituaties geoefend, waardoor deelnemers het effect van verschillende benaderingswijzen ervaren. Een medewerker van MEE geeft een toelichting.
Doelgroep: Huisartsen en hun ondersteunend personeel.
Accreditatie: Huisartsen krijgen 2 accreditatiepunten/-uren. (Meer informatie FAW Rotterdam)

Gastvrijheidsmanagement
Gastvrijheidsmanagement wordt gezien als middel om de zorgvraag te achterhalen, een veilige en prettige werksfeer met gelijkwaardige contacten te creëren en een manier om vraagsturing en instroommanagement (het reguleren van totale aanbod hulpvraag) te optimaliseren.
De principes van gastvrijheidsmanagement van het onderzoek ‘Professionele nabijheid, gastvrijheidsmanagement in de huisartsenpraktijk’ worden toegelicht. De huisarts en medewerkers gaan op basis daarvan vervolgens aan de slag met een aantal zelf gekozen onderwerpen om het gastvrijheidsniveau van de praktijk te verbeteren. 
Gastvrijheid in de huisartspraktijk is ontwikkeld met FAW-huisartsen en bureau C-Insight. De training is bedoeld voor het hele praktijkteam en gekoppeld aan een aantal CanMeds-competenties.

De training:
De training maakt een koppeling tussen het thema gastvrijheid en de CanMeds-competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit. Het FAW ziet het thema gastvrijheid als een manier om communicatie, werk- en behandelsfeer in en rond de praktijk te optimaliseren. Er is een zogeheten traintool ontwikkeld waardoor met gebruik van video-assessments relevante en herkenbare praktijksituaties worden getoond waarmee huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten de competenties kunnen trainen. De scenario's van de training zijn tot stand gekomen met FAW-huisartsen en op een FAW-praktijk gefilmd.

Inherent aan de training is het omgaan met lastige situaties: patiënten die NU een afspraak willen, patiënten die willen dat de assistente voor hen belt om een afspraak te maken bij een fysiotherapeut, patiënten die tussendoor een vraag willen stellen en meteen een antwoord verwachten. Hoe ga je met deze situaties om op zo’n manier dat de boodschap duidelijk is en de patiënt zich toch gehoord voelt zonder dat de praktijkwerkzaamheden worden verstoord.
De training wordt op huisartspraktijk gegeven.

Het traject:
Het traject bestaat uit individuele voorbereidingen een aantal groepsbijeenkomsten. Tijdens de kick-off worden de training en de individuele voorbereiding uitgelegd.
• Gastvrijheid en leiderschap (met de huisartsen) 1 uur
• Kick-off (½ uur maximaal 1 uur)
• Dagdeel I: 2 weken later
• Dagdeel II: 4 weken later
• Dagdeel III: 4 weken later

Accreditatie voor huisartsen 12 accreditatiepunten (Meer informatie FAW Rotterdam).

Individuele coaching huisarts
Huisartsen in achterstandswijken hebben te maken met hoge werklast, veel stressvolle situaties in het werk en in de omgang met lastige patiënten.
Doel van de coaching is grenzen leren stellen, meer inzicht in eigen handelen en doelen leren formuleren ‘waar ik met werk naar toe wil’. Resultaat: stabieler zijn in werk en balans werk-privé goed houden. (meer informatie FAW Rotterdam)

Teamcoaching
Voor nieuwe huisartsen die met hulp van een externe coach werken aan teambuilding en zo aan de ontwikkeling van een stevig huisartsenteam waarin de huisartsen met plezier (samen)werken en goed kunnen omgaan met de werkdruk die het werken in gezondheidscentrum in een achterstandswijk met zich mee brengt.
De thema’s zijn onder andere plezier in het werk/ samenwerken/ communicatie/ visie/ werkdruk/ elkaar beter leren kennen. (Meer informatie ASF Almere)

Mentorensysteem
Een jaar lang coaching (individueel of in groepsverband) van net gestarte huisartsen door huisartsen die al langer praktijk voeren en plezier hebben in het “dokteren” en in de praktijkvoering.
(Meer informatie AOF Amsterdam)

Supervisie medewerkers huisartsenpraktijk
Praktijkmedewerkers nemen deel aan een supervisietraject. Zij krijgen handvaten om beter om te gaan met de werkdruk en meer structuur aan te brengen in het werk. Hiermee moet het werkplezier verhoogd worden en zijzelf meer grip krijgen op de uitvoering van het werk en hun eigen werkwijze hierin. (Meer informatie ASF Almere)

Masterclass tobzorg of topzorg
Het werk als huisarts in een achterstandswijk is geen doorsnee patiëntenzorg.
De levensomstandigheden van de patiënten en taal- en cultuurverschillen doen een groot beroep op de flexibiliteit, creativiteit en kunde van huisartsen. Veel huisartsen hebben zelf oplossingen gevonden voor vraagstukken in achterstandswijken. Speciaal voor deze huisartsen is de masterclass Tobzorg of Topzorg ontwikkeld. De masterclass is ontwikkeld door en voor huisartsen met ervaring in achterstandswijken. De nadruk ligt op een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Deze masterclass is een initiatief van de werkgroep huisartsen in achterstandswijken, de Achterstandsfondsen, de LHV, het NHG en Pharos en is mede gefinancierd door de vier grootste Achterstandsfondsen.
De masterclass bestaat uit 8 modules.
Module 1: Achterstandswijk hoezo?
•Wat is achterstand en wat doet het met gezondheid
•Achtergrond informatie over gezondheidsvaardigheden
Module 2: Chronisch ziek in de achterstandswijk
•Etnische en cultureel specifieke aspecten van Cardiovasculaire aandoeningen
•Zelfmanagement / empowerment bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden
Module 3: Culturele diversiteit in de palliatieve zorg
•Wat is cultuur? Culturele verschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie en verwachtingen
•Palliatieve zorg voor allochtone patiënten
•Interculturele communicatie: slecht nieuws gesprek met allochtone patiënt - Triagegesprek met (weinig Nederlands sprekende) patiënt en familielid / tolk
Module 4: Multiproblem gezinnen en huiselijk geweld
•Welke groepen, welke problemen; relatie armoede en gezondheid
•Huiselijk geweld en de system benadering
Module 5: Specifieke somatiek bij allochtone patiënten
•Specifiek bij migranten veel voorkomende aandoeningen
•Casuïstiek bespreking van eigen patiënten
Module 6: Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK), stressklachten, depressie en angst
•Culturele aspecten bij de diagnostiek en behandeling van SOLK, stress-gerelateerde, depressieve en angststoornissen
•Bespreekbaar maken van psychosociale problemen met allochtone patiënten
•overeenstemming bereiken met patiënt over beleid bij SOLK
•Gebruik van metaforen / aansluiten betekenisgeving patiënt in behandeling SOLK
Module 7: Chronisch psychiatrische patiënten
•Achtergrondinformatie over chronische psychiatrie
•Communiceren met chronische psychotische patiënten en patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
Module 8: Met groep nader in te vullen (geldt alleen bij afname van gehele Masterclass)
(Meer informatie NHG.org)

Filmavond
De Achterstandsfondsen organiseren film- en discussieavonden voor huisartsen en, afhankelijk van het thema, met andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en het sociaal domein. Filmavonden geven aandacht aan specifieke problemen van de groep patiënten die in een achterstandswijk woont. Ook een filmavond organiseren? Kijk hier voor thema’s, films en sprekers.

Studiereizen Marokko, Turkije, Suriname, Ghana
Het doel van de studiereizen is het verkrijgen van inzicht in de achtergrond van patiënten, de werkwijze van artsen in het land van herkomst en het gezondheidszorgsysteem. Het AOF Amsterdam en het FAW Rotterdam werken samen aan de organisatie van de reizen. De studiereizen worden landelijk aangeboden aan huisartsen en praktijkondersteuners in achterstandswijken. Deelnemers nemen de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening (Meer informatie AOF Amsterdam).

Studie/netwerkreis Nijmegen-Heerlen-Leuven  
Een aantal huisartsen uit Utrechtse achterstandswijken, POH’s, GEZ-coördinatoren, buurtteam-medewerkers en beleidsmakers van gemeente zijn op inspiratie reis naar drie plekken geweest waar de zorg aan patiënten in achterstandssituaties is bekeken.
De bezochte projecten zijn:
Nijmegen: nachtopvang NunN , straatdokters en wijkagent “zorgmijders”
Nijmegen: huisartsenpraktijk in Dukenburg
Nijmegen: samenwerking zorg en welzijn in Hatert
Kerkrade: wijkcentrum Kerkrade-West (oa fietsenwinkel Re-cycle, moestuin D’r Jemuus Jaad, gemeenschapshuis De Auw Noëedkirch)
Hoensbroek: buurtwoonkamer Tant’Emma
Maastricht/Heuvelland: Blauwe GGZ-Zorg
Leuven: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt 

Duur: ruim 2,5 dag

Accreditatiepunten 12 of 15 punten afhankelijk van beroepsgroep
(meer info Ufa Utrecht)

Integraal werken met het 4 domeinen-model
Het 4 Domeinenmodel (4D-model) is een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medische en sociale domein. Het wordt gebruikt in de zorgverlening aan patiënten met complexe problematiek.
Het 4D-model is ontwikkeld door twee huisartsen in de wijk Overvecht in Utrecht. Zij kregen veel mensen in hun spreekkamer, die naast lichamelijke klachten ook kampten met schulden, eenzaamheid, werkloosheid en andere sociaalmaatschappelijke problemen. Als een medische benadering niet voldoende hielp, gaf dit een hoge werkbelasting en frustratie. Mensen kwamen terug, klachten bleven bestaan.
Huisartsen krijgen training in het toepassen van het 4-domeinen model in de praktijk. De training wordt onder andere gebruikt als middel om een verbeterslag te maken in de afstemming en samenwerking tussen het team huisartsenzorg en het sociale wijkteam. (Meer informatie AOF Amsterdam)

Palliatieve Zorg voor moslims
Huisartsen hebben in toenemende mate te maken met patiënten in de palliatieve fase met een migratieachtergrond, die soms een andere visie hebben op wat goede palliatieve zorg inhoudt.
De workshop biedt praktische vaardigheden, meer achtergrondinformatie ten aanzien van medisch-ethische kwesties rondom het levenseinde en de religieuze rituelen en gebruiken van moslims gedurende het leven, ziekte en sterven.
Doelgroep: Huisartsen
Duur: 3 uur
Accreditatie: 3 uur
(Meer informatie AOF Amsterdam)

Triage voor assistenten
Doel van de nascholing is een adequate triage door assistentes van de praktijk bij niet-westerse allochtone mensen en autochtonen mensen in een sociale achterstandssituatie. Verbetering in triage bij een taal- culturele barrière, verslavingsproblematiek, agressief gedrag en psychosociale problematiek. (Meer informatie ASF Zwolle-Lelystad)

Dokter hoort u mij?
De POH’s van GC De Driehoek hebben een training ontwikkeld voor professionals in de wijk, zodat zij beter in staat zijn om lage gezondheidsvaardigheden (beter) te herkennen bij hun cliënten, en een cursus voor cliënten om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren. (Meer informatie AOF Almere)

Multidisciplinaire deskundigheidsbevordering Huiselijk Geweld
Doelstellingen van deze nascholing zijn het vergroten van kennis op het gebied van voorkomen van familiaal geweld en het ontwikkelen van vaardigheden om dit bespreekbaar te maken; bewustwording en verbinding. (Meer informatie SAN Nijmegen)

Lean management
Lean management-traject aan voor huisartsen in achterstandswijken. Dit is een startbijeenkomst waarin huisartsen kennismaken met “Lean werken in de huisartsenpraktijk”. Drie gerenommeerde aanbieders op het gebied van Lean Management geven een workshop in carrouselvorm.
Dit zijn Margareth Heuveling Consultancy, De Praktijkdokter en Zorgsteedsbeter. Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen aanwezig die het Lean traject al hebben doorlopen.
Doelgroep: Huisartsen en/of praktijkmanagers in achterstandswijken
Duur 2,5 uur
Accreditatie 2 uur
Er is een mogelijkheid voor een eventuele uitrol van lean management op locatie. (meer informatie FHA Den Haag)

Emotioneel lichaamswerk bij migrantenvrouwen
In deze workshop leer je alles over achterliggende taboes en mechanismen waar veel migrantenvrouwen mee te maken hebben. Dit inzicht kan je als huisarts of praktijkondersteuner helpen om de klachten waar migrantenvrouwen mee komen beter te begrijpen. (Meer informatie AOF Amsterdam)

De Coachende Zorgprofessional van weerstand naar eigen regie t.b.v. de POH (Basis training)
Om de patiënt in beweging te krijgen is het belangrijk dat de patiënt zijn eigen intrinsieke motivatie gaat vinden om de verandering in levensstijl in te kunnen zetten en te behouden. De eerste bijeenkomst behandelt de vraag “wie is mijn patiënt en wat heeft hij van mij als POH nodig?”
Tussentijds krijgt de POH individuele coaching tijdens consultvoering. In de tweede bijeenkomst vindt terugkoppeling plaats van ervaringen en verdieping van patiëntprofielen.
Doelgroep: POH’s in achterstandswijken
Duur twee bijeenkomst van 7 uur en 4 uur
Accreditatie 13 uur

Verdiepinsgbijeenkomst de Coachende Zorgprofessional
In deze bijeenkomst is aandacht voor theorie, inbrengen van casuïstiek en intervisie.
Doelgroep POH’s in achterstandswijken
Duur 4,5 uur
Accreditatie 4 uur
(meer informatie FHA Den Haag)

De Coachende Zorgprofessional t.b.v. de Huisarts (Basis training)
De nascholing heeft als doel om handvatten te krijgen om naast de medische expertise en kunde ook coachende vaardigheden in te kunnen zetten. Dit gebeurt door inzicht te geven in patiëntprofielen, het herkennen van eigen weerstanden en het functioneel ombuigen van de weerstand van de patiënt.
Doelgroep: Huisartsen in achterstandswijken
Duur 4,5 uur
Cccreditatie 4 uur
Verdiepinsgbijeenkomst de Coachende Zorgprofessional
In deze bijeenkomst is aandacht voor theorie, inbrengen van casuïstiek en intervisie.
Doelgroep: Huisartsen in achterstandswijken
Duur 4,5 uur
Accreditatie 4 uur
(meer informatie FHA Den Haag)

Verslavingszorg
Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met Jellinek, wordt gesproken over onder andere de verschillende soorten verslaving (gamen, gokken, roken, blowen, alcohol, GHB, lachgas, porno, harddrugs).
Het grote belang van samenwerking binnen de wijk vanuit de diverse partijen is ook voor Jellinek een speerpunt. Hoe op juiste wijze hier goede afstemming en passende werkwijze aan te geven met bijvoorbeeld de politie, justitie, psychiatrie, preventie en vroegsignalering komt daarom ook aan bod. Na de pauze gaan we in op achterstandswijk-specifieke zaken zoals Laag Verstandelijke Beperking (LVB) en andere culturen.

Doelgroep: Huisartsen, POH’s, apothekers, wijkverpleegkundigen, buurtteam-medewerkers werkzaam in achterstandswijken.
Duur 4 uur
Accreditatie 3 uur
(meer informatie Ufa Utrecht)

Zorg voor Dak- en Thuislozen
Hoe is de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen, zowel voor degene met een psychiatrische/verslavingsachtergrond als ongedocumenteerden zonder verblijfspapieren? Onder andere de afd Volkgsgezondheid van de gemeente Utrecht (voorheen GG&GD), Leger des Heils, Tussenvoorziening en STIL geven u antwoord op deze vraag.

We zoomen niet in op de psychiatrische kant, maar juist op hoe de somatische zorg en hoe de sociale kant (huisvesting, verblijfsvergunningen) voor deze groep is geregeld. Ook de werkwijze van de organisaties wordt belicht. Wat zijn de raakvlakken met de reguliere eerstelijnszorg? Wat gaat er veranderen de komende tijd?
Doelgroep: Medewerkers van huisartsenpraktijken (artsen, POH’s), apothekers en buurtteam medewerkers.
Duur 4 uur
Accreditatie – 3 uur
(meer informatie Ufa Utrecht)

Achterstandspatiënten en medicatie
De nascholing staat in het teken van de bijzondere aspecten van medicatieverstrekking in achterstandswijken;
Hoe bewaak je therapietrouw, Hoe ga je om met benzodiazepines (verslaving, afbouw, herhaalrecepten, B2-codes!)? Wat kan je doen bij mensen die zorg mijden, (dreigende) gezondheidsproblemen hebben, welke hand in hand gaan met verslavings- of psychiatrische problematiek? Wat te doen bij laaggeletterden, mensen met LVB (Licht verstandelijke Beperking) of psychiatrische problematiek? Kortom alles wat het werken in achterstandswijken zo moeilijk, maar ook weer zo leuk en bevredigend maakt...
Doelgroep: Medewerkers van huisartsenpraktijken (artsen, POH's), apothekers en buurtteam medewerkers.
Duur 4 uur
Accreditatie 3 uur
(meer informatie Ufa Utrecht)

Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze training komen zowel het signaleren van en de gespreksvoering over huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod.
Tijdens de eerste bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
1: Hoe ontstaan huiselijk geweld en kindermishandeling?
2: Hoe geef ik woorden aan mijn niet pluis gevoel?
3: Meldcode
4: Het OVORA®-model (ter vergemakkelijking van gespreksvoering)
5: In praktijk brengen OVORA®-model

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt gewerkt met ingebrachte casussen van de deelnemers en oefenen de deelnemers met het OVORA®-model.

Doelgroep: Huisartsen en hun ondersteunend personeel
Accreditatie voor huisartsen 7 uur
(Meer informatie FAW Rotterdam).

Interculturele Communicatie
De nascholing is een drieluik over de invloed van culturele en levensbeschouwelijke factoren de huisartspraktijk. De drie avonden vormen een afgerond geheel. In het vervolg van dit bericht leest u meer over de docent, de inhoud van de drie avonden, data, tijd, plaats, accreditatie en inschrijving.

Avond 1: Het cultureel interview
Beschrijving:
Het Cultureel Interview is een methode die huisartsen kan helpen om de juiste vragen te stellen en om schroom t.a.v. onbekende culturele en religieuze achtergronden van allochtone Nederlandse patienten te overwinnen. Die achtergronden zijn relevant omdat zij van invloed kunnen zijn op ziekte-opvattingen, ziektebeleving en hulpzoekgedrag. Het Cultureel Interview is in de GGZ ontwikkeld, maar wordt ook in de huisartsenzorg toegepast.

Avond 2: Identiteitsvorming allochtone Nederlandse jongeren
Beschrijving:
De afgelopen jaren zijn verschillende publicaties verschenen over psychische en sociale problemen bij allochtone Nederlandse jongeren, zoals angsten, depressiviteit, zelfbeschadiging, parasuïcide, schizofrenie en huiselijk geweld. Naast economische, sociale en psychische factoren lijkt het ontstaan en beloop van zulke problemen samen te hangen met identiteitsvorming. In deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de manier waarop allochtone Nederlanders hun identiteit beleven en vorm geven. Ook wordt de samenhang met sociale en psychische problemen besproken. Dit onderwerp is tijdens een FAW-filmhuis behandeld maar er bleek vraag naar meer informatie tijdens een speciale thema-avond.

Avond 3: Huisartsenzorg en allochtone Nederlandse ouderen
Beschrijving:
Het aantal allochtone Nederlandse ouderen zal in de komende jaren toenemen van 210.00 tot 360.000. Tijdens deze avond komen de volgende thema’s aan de orde: diversiteit en veranderingen onder allochtone ouderen, sociaaleconomische positie van allochtone ouderen, ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag, terugkeerdilemma en zorgplichtdilemma.
Doelgroep: huisartsen
Accreditatie; 3 uur per avond.
(Meer informatie FAW Rotterdam)

Coaching en intervisie
De huisartsen 1 keer per maand vrijmaken om gezamenlijk met de praktijkondersteuners onderling intervisie en coaching te doen.
Resultaten
Eens per maand rustpunt creëren in de hectische dagelijkse praktijk
- Daarin oefenen met coaching om de vaardigheid daarin te versterken
- Het onderlinge persoonlijke contact verbeteren c.q. behouden
- Coaching gerichter toepassen voor persoonsgerichte zorg
- teamgeest in discipline als geheel versterken (Meer informatie achterstandsfonds Noord-Holland)