Communicatie laaggeletterd-proof maken (HMAH)

Het optimaliseren van communicatiemiddelen van de praktijk, zoals de website/het wachtkamerscherm, voor patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven.

Een deel van de patiënten heeft moeite met lezen en schrijven. Zij vinden het daardoor ook moeilijk om informatie, uitleg of teksten te lezen en te begrijpen. Op basis van een praktijkcheck laaggeletterdheid, kan voor deze groep patiënten de praktijk en de communicatie verbeterd worden en daarmee de toegankelijkheid van de praktijk worden vergroot. laa

Werkwijze

Een team gaat met de uitkomsten van de praktijkcheck aan de slag. Het team past bijvoorbeeld communicatie-uitingen, zoals de website en wachtkamerinformatie, aan met laagdrempelig taalgebruik. Posters en folders krijgen ondersteunende afbeeldingen en pictogrammen. Ook kan het team beeldmateriaal ontwikkelen dat het gesprek met de arts of verpleegkundige vergemakkelijkt, bijvoorbeeld afbeeldingen van stress, gewicht, werk, menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten.

Dit levert het op

De communicatie is laaggeletterd-proof zowel qua structuur als inhoud, maar nog altijd prettig leesbaar voor mensen met een gemiddelde leesvaardigheid. Kortom: de praktijk is voor vrijwel iedereen (digitaal) toegankelijk. Iedereen begrijpt de boodschap van de praktijk, wat tijdwinst tijdens consulten oplevert.

Interesse in dit project?

Klik hier voor meer informatie over dit project of ga direct naar het aanvraagformulier op onze website.

Evaluatie

Ervaringen van een huisartsenpraktijk in Gouda:

"In het kader van een breder multidisciplinair project binnen het gezondheidscentrum zijn wij als huisartsenpraktijk aan de slag gegaan met onze eigen toegankelijkheid. Vooral wat de website betrof was er veel winst te behalen wat betreft vormgeving en tekst. In een intensief proces met website bouwer en tekstschrijver hebben we helder gekregen wat noodzakelijke informatie is en geschrapt wat niet nodig was. We hebben de tekst aangepast op taalniveau A2 (tot B1). We hebben gekozen voor een sobere lay-out en herkenbare foto’s."

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
07-03-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer
Logo