Gezond en gelukkig Moerwijk

Van Moerwijk een blue zone maken, dat is de doelstelling voor de komende jaren.

 

 

Algemeen doel:

Van Moerwijk een gezonde en gelukkige wijk maken waar mensen willen komen én blijven wonen. Het project is geïnspireerd door de ‘blue zones’, 7 bijzondere plekken in de wereld waar de mensen meetbaar langer leven, in goede gezondheid oud worden, zonder mentale aftakeling en chronische ziekten. “Man-made blue zones” zijn steden en wijken individueel ingericht met een oog voor een gezonde leefomgeving, zingeving, voldoende plekken voor mensen elkaar te ontmoeten en met sterke ondersteuning van samenredzaamheid of community building.

Van Moerwijk een blue zone maken, dat is de doelstelling voor de komende jaren. Door kleine stapjes te nemen, samen met partners in de wijk, kunnen wij dit gezamenlijk realiseren. Hiervoor gaan wij een structurele samenwerking ontwikkelen tussen zorg, welzijn, bewoners en gemeente(diensten) en een omslag van een reactieve naar een preventieve aanpak. Wij doen dit vanuit de inhoud en de vraag van bewoners.

Doelen 2020:

  1. (Verdere) samenwerking op gang krijgen door contacten te leggen met zorgprofessionals en partnerorganisaties uit de wijk en Den Haag, sleutelmensen bij deze partnerorganisaties te leren kennen, verbindingen tussen partners in de wijk te leggen, horen wat speelt bij de partnerorganisaties en zo mogelijk samen activiteiten op te pakken. Dit met de bedoeling door inhoudelijke samenwerking toe te groeien naar structurele, duurzame samenwerking.
  2. Collega-huisartsen informeren, betrekken en motiveren om mee te werken met de wijkbrede aanpak.
  3. Duurzame dialoog tussen huisartsen en andere wijkprofessionals met de bewoners starten.

 

Doelgroep 2020:

In principe zijn alle bewoners van Moerwijk de doelgroep van Gezond en Gelukkig Moerwijk. In 2020 e.v. jaren hebben wij bijzondere aandacht voor kwetsbare volwassenen met een combinatie van chronische stress en psychische klachten dmv Positive Health gesprekken.

 

Over het project

Preventie
5 maart 2020 - 31 december 2020
Afgerond
09-01-2023

Over het fonds

Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden
Logo