Training: Effectief communiceren met laaggeletterden (HMAH)

Hoe herken je een patiënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op zijn of haar niveau?

Inleiding

Ongeveer één derde van de volwassen Nederlanders is laaggeletterd, oftewel heeft moeite met lezen en schrijven. Adviezen komen hierdoor minder aan en worden soms niet opgevolgd. Hoe herken je deze patiënten in de praktijk en hoe zorg je dat vragen, informatie en adviezen beter aansluiten bij hun niveau? In de training leert u effectief communiceren met laaggeletterden. Zo kunt u het gesprek aangaan over laaggeletterdheid en de zorg voor deze patiëntengroep verbeteren.

Doelstelling

De training is bedoeld voor alle medewerkers in de huisartspraktijk en bestaat uit:

  • Verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van de patiënt/cliënt om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen;
  • Effectief communiceren: communicatie aansluiten op de mogelijkheden van de patiënt/cliënt;
  • Praktische tips voor het herkennen van laaggeletterden in de praktijk;
  • Het belang van eenvoudig voorlichtingsmateriaal.

Consulten met deze patiëntengroep zullen korter zijn en minder vaak voorkomen, omdat de patiënt u begrijpt. Daarnaast zijn deze patiënten tevredener, omdat zij betere zorg ontvangen.

Naast een basistraining bestaan er ook verdiepende trainingen zoals begrijpelijke dossiervoering (omschrijving in E- en P-regels) zodat patiënten hun dossier kunnen teruglezen. Duidelijke dossiervoering kan ook leiden tot minder werkdruk als patiënten zelf in het online dossier hun uitslagen en interpretatie hiervan op kunnen zoeken.

Meer informatie over laaggeletterdheid, de training en andere producten die het Achterstandsfonds HAMH biedt vindt u via deze link op onze website.

Werkwijze

De training effectief communiceren met laaggeletterden bevat zowel een training als een e-learning. De training kan online of op locatie worden gegeven.

Geïnteresseerde praktijken in de regio Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmersmeer kunnen de training aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het Achterstandsfonds HMAH. Bij toekenning van de aanvraag kunnen praktijken de training zelf organiseren op een door hen gewenste locatie (meestal de praktijk zelf) en een declaratie indienen bij het fonds. Een lijst van aanbevolen trainers/trainingen is beschikbaar. 

Over het project

Laaggeletterdheid
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
07-03-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer
Logo