Training: Omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag (HMAH)

In deze training leren medewerkers van de huisartspraktijk verschillende vormen van agressie en geweld herkennen, erkennen en op te lossen.

Inleiding

Steeds vaker worden huisartsen en personeel werkzaam in de huisartsenpraktijk geconfronteerd met agressie door patiënten en hun familieleden. Dit vindt plaats aan de balie, aan de telefoon, maar ook in de spreekkamer. Sinds de Covid-pandemie neemt dit toe. Daarbuiten hebben praktijken in achterstandswijken/gebieden hier meer dan gemiddeld mee te maken. Agressie komt vaker voor bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, taalbarrière en psychosociale problematiek. 

Doelstelling

De training is bedoeld voor alle medewerkers in de huisartspraktijk en bestaat uit:

  • Training in communicatie/ omgang agressieve patiënten (herkennen van conflictsituaties en kiezen van juiste aanpak);
  • Verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen;
  • Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld;
  • Training in de-escalatie;
  • Training in omgang met agressie i.c.m. lage gezondheidsvaardigheden;
  • Binnen team werkafspraken kunnen maken hoe om te gaan in geval van agressieve patiënten.

Werkwijze

Geïnteresseerde praktijken in de regio kunnen de training aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het Achterstandsfonds HMAH. Bij toekenning van de aanvraag kunnen praktijken de training zelf organiseren op een door hen gewenste locatie (meestal de praktijk zelf) en een declaratie indienen bij het fonds. Een lijst van aanbevolen trainers/trainingen is beschikbaar. 

Evaluatie

Evaluatie training "Geen Agressie in mijn praktijk" door LHV: 

"De cursus van een middag per groep was intensief maar de moeite waard. We kregen duidelijke tips en ook een cursusboek mee naar huis. Er was ook voldoende aandacht voor het onderscheiden van verschillende soorten agressie en ook hoe agressie te herkennen wat voortkomt uit angst/onmacht. Dit laatste komt onder onze achterstandspopulatie veel voor. Het was waardevol om te leren hoe heer mee om te gaan en grip te krijgen op de situatie als zorgverlener". 

Evaluatie training "Kappen Nou" door Erik van Bruggen:

"Erik en Fenno hebben een hele fijne training afgeleverd, waarbij ook goed rekening werd gehouden met de individuele persoon en de achtergrond. Door het goede acteerwerk was het voor ons mogelijk om een reële situatie te kunnen naschetsen en de gegeven adviezen te kunnen uitproberen. Het is dan ook zeker een aanrader voor overige praktijken. Er werd niet alleen rekening gehouden met de agressieve patiënt, maar bijv. ook met patiënten die je woord moeilijk accepteren, of die roddelen over andere collega’s. Aan het begin van de training werd gevraagd wat je wilde oefenen en waar je valkuilen liggen. Hier werd dan ook ter plekke de volledige training op aangepast. De prijs / kwaliteit verhouding was prima. Wij hadden een groep van 12 personen en dat was eigenlijk precies goed. Heel veel groter zou ik de groep niet doen, aangezien het dan ten kostte gaat van de persoonlijke benadering in de training. Op deze manier hadden ze nog genoeg ruimte om met iedereen rekening te houden". 

Tags

Nascholing

Over het project

Nascholing
1 januari 2022 - 31 december 2022
Actief
07-03-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer
Logo