Afschaffen eigen risico

Sinds de invoering van het eigen risico en met het toenemen van de hoogte van dat eigen risico, melden huisartsen in achterstandswijken hun zorgen over ongewenst zorgmijden om financiële redenen. We vragen hier landelijk aandacht voor.

Zorgmijden in achterstandswijken

Met name in achterstandswijken is zorgmijden om financiële redenen een groot probleem. Dit leidt tot slechtere gezondheidsuitkomsten. Het vormt een barrière voor de toegang tot GGZ, patiënten gaan niet naar het ziekenhuis, halen hun medicatie niet op, laten geen laboratoriumtesten uitvoeren, of hebben geen geld voor de fysiotherapeut. 

Daarnaast is zorgmijden onderdeel van bredere complexere problemen, zoals laaggeletterdheid, beperkte gezondheidsvaardigheden, armoede, schulden en schaamte.

Dat het een groot probleem is, blijft onder de radar. Peilingen binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg die het Nivel jaarlijks in opdracht van VWS uitvoert op dit thema, suggereren dat er steeds minder mensen afzien van zorg vanwege kosten (Nivel, 2021). De methode van vragenlijstonderzoek sluit nu juist de groep mensen uit waarom het gaat. Hierdoor ontbreekt het zicht op de werkelijke praktijk waar deze burgers mee te maken hebben. We hebben Nivel, VWS en Tweede Kamerleden gewezen op deze blinde vlek.

Het is belangrijk dat het aantal mensen dat zorg mijdt verkleint. Dit kan door het verplichte eigen risico voor lage inkomensgroepen af te schaffen. Ook een no-claim regeling of een procentueel eigen risico zou al beter aansluiten bij lage inkomensgroepen.

Hoe we hier aan werken:

Het is belangrijk dat het eigen risico wordt afgeschaft. We werken mee aan verschillende publicaties, onderzoeken en nieuwsartikelen over dit onderwerp en brengen dit probleem bij VWS en Tweede Kamerleden onder de aandacht. Meer weten over zorgmijden om financiële redenen? Lees:

Meer weten

Wil je meer weten over onze landelijke aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Bekijk ook onze andere speerpunten:

Of bekijk de projecten uit de regio.