Terugblik Goede voorbeelden 2021

Laden Evenementen

Krachtige basiszorg

Op 5 juli stond Krachtige basiszorg centraal als goed voorbeeld van een werkwijze aanpak van betere samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein. Er werden diverse ervaringen uit drie verschillende huisartsenpraktijken gedeeld.

De opschaling van één naar tien Krachtige basiszorg-praktijken in de vier grote steden van Nederland is onderzocht door Nivel. Richard Starmans, huisarts en adviseur van de Achterstandsfondsen besprak de uitkomsten van het onderzoek

Opschaling op basis van resultaten in Overvecht

Volgens het Nivel rapport werkt Krachtige basiszorg voor (kwetsbare) bewoners en zorgprofessionals. Bewoners krijgen de juiste zorg en de huisartsenpraktijken ervaren meer werkplezier. Zo begrijpt 75% van de patiënten​ klachten beter​ en 73% weet beter wat ze aan hun klacht kunnen doen. ​

De afgelopen twee jaren hebben praktijken een grote variatie van activiteiten​ opgezet aan teamscholing in de praktijk​, samenwerking in de wijk, casuïstiekbesprekingen, aanpassing van de organisatie en spreekuren​. In totaal vindt opschaling plaats in 13 praktijken. De goede resultaten bevestigen de eerdere ervaringen uit Utrecht Overvecht, waar de oorsprong ligt van deze werkwijze.  

Meer lezen over krachtige basiszorg:

Ervaringen met Krachtige basiszorg in Rotterdam

Marieke Out, huisarts in Gezondheidscentrum Lange Hille,​ vertelt over de extra inzet van een verpleegkundige specialist en praktijkverpleegkundige die zij financiert vanuit de Krachtige basiszorg regeling. Praktijken hebben de vrijheid gekregen om dit zelf in te richten.

Marieke Out benadrukt ook het belang van MDO’s. Er is spake van complexe problematiek en de gefragmenteerde zorg, het onoverzichtelijk zorgaanbod​ naast groot verloop zorgprofessionals versterken het belang van samenwerking. Complexiteit is een puzzle die je alleen samen en met de patiënt goed oplost. 

Voor aanwezigen klinkt deze inzet ontzettend waardevol. Financieel is er alleen nog geen regeling voor praktijken in nieuwe regio’s.

Bekijk de presentatie van Marieke Out.  

Ervaringen met Krachtige basiszorg in Utrecht

Nanja Danhof, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidscentrum Kanaleneiland,​ toont een vlog waarin zij haar gedachten en de dagelijkse praktijk met Krachtige basiszorg deelt. Duidelijk wordt onder andere het nut van een 4D gesprek.

Daarnaast vertelt Nanja Danhof over het belang van aandacht voor de praktijkorganisatie en medewerkers. Dit blijft vaak onderbelicht. Werken in een achterstandswijk is een vak apart, waarbij veel van assistentes wordt gevraagd. Het gaat niet alleen om aandacht voor de patiënt, maar ook om aandacht voor de praktijkmedewerkers.

Zorg verlenen in een achterstandswijk kun je volgens Nanja Danhof niet alleen doen. Dit gebeurt in samenwerking met elkaar in de wijk. Daarom kan ze ook niet meer terug naar de situatie van voor de start van Krachtige basiszorg. De toegevoegde waarde is zo overduidelijk.  

Ervaringen met Krachtige basiszorg in Den Haag

Evelien van der Schoor, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidspunt Laakkwartier, vertelt over de inzet van de POH Krachtige basiszorg. Daarnaast heeft zij samenwerking met Gezondheidscentrum SHG waardoor er een wijkbrede inzet van Krachtige basiszorg ontstaat. In de wijk heeft zich een kernteam gevormd die bestaat uit huisarts en POH Krachtige basiszorg, betrokkenen van Welzijn op recept, Parnassia (GGZ), de wijkverpleegkundige en medewerkers van CJG, AMW en WMO.  

Door Krachtige basiszorg krijgen patiënten meer regie over hun hulpvraag en daalt in het verloop de zorgconsumptie. Ook de inhoud van vervolgconsulten verandert​. Medewerkers in de huisartsenpraktijk hebben meer plezier in hun werk​ gekregen.

Haar focus ligt op een duurzame en toekomstbestendige samenwerking met het kernteam van partners in de wijk. Ook het behoud van de POH Krachtige Basiszorg is onzeker. Deze wordt voor nu door CZ vergoed voor de huidige deelnemers aan Krachtige basiszorg. Evelien van der Schoor mist structurele financiering van de niet-declarabele uren. Ze voert gesprekken met de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar over de continuïteit van de Krachtige basiszorg werkwijze.​

Bekijk de presentatie van Evelien van der Schoor. 

Verder met Krachtige basiszorg

Voor alle praktijken geldt dat financiering in de toekomst een zorg is. Ze kunnen en willen niet meer terug naar de situatie zoals het was en zien ook dat deze werkwijze de zorg voor de patiënt verbetert en tegelijkertijd efficiënter maakt. Tegelijkertijd zijn ze nog lang niet klaar met het implementeren van deze werkwijze en vraagt samenwerking en de zorg voor kwetsbare patiënten continu aandacht.