Wij zijn de Achterstandsfondsen

We zijn een landelijk netwerk, waarin 16 regionale fondsen samenwerken. Deze regio’s worden ondersteund door het landelijk bureau. Onderstaand lees je meer over waar het landelijk bureau aan werkt. Ga naar regionale Achterstandsfondsen om daar meer over te weten te komen. 

In het kort

In 1997 zijn op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Achterstandsfondsen opgericht. Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexere zorgvraag en een hoge werklast. We zijn opgericht om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken terugloopt of zelfs in gevaar komt.

We ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. We doen dit op zowel landelijk als regionaal niveau.

Regionaal worden knelpunten gesignaleerd en oplossingen ondersteund met behulp van het regionale achterstandsfonds. Onderling delen we kennis en ervaringen. Landelijk werken we aan oplossingen die voor alle regio’s helpend zijn; van project naar beleid. Twee voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van de huisartsenposten en de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH).

Hoe werken de Achterstandsfondsen?

Op landelijk niveau vragen de Achterstandsfondsen aandacht voor achterstandsproblematiek in de huisartsenzorg en actuele kwesties. Dit doen we vanuit een stuurgroep en met input van de regio’s.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit: 

Tijdens onze volgende ALV wordt een vierde lid voor de stuurgroep benoemd.

Vanuit het landelijke netwerk zorgen we er voor dat kennis wordt gedeeld. We zorgen voor verbinding tussen de regionale Achterstandsfondsen en organiseren goede voorbeelden bijeenkomsten. We signaleren en agenderen achterstandsvraagstukken. We vragen landelijk aandacht voor problemen die spelen in achterstandswijken, organiseren actiebijeenkomsten en gaan in gesprek met belanghebbenden over de gewenste ontwikkelrichting. 

Waar werken de Achterstandsfondsen aan?

Regionaal worden diverse projecten ondersteund. Bekijk deze projecten of kijk bij het achterstandsfonds in jouw regio voor voorbeelden en mogelijkheden.

Landelijk brengen we gedeelde problematiek van huisartsen onder de aandacht. Dit zijn een aantal van onze speerpunten:

De kans op een goede gezondheid is niet voor iedereen hetzelfde. Uitgaan van gelijkheid (equality) maakt dat er ongelijke kansen zijn. Equity gaat over gelijkwaardigheid. Voor gelijke kansen, moet je ongelijk investeren.

De gezondheid van patiënten in achterstandswijken wordt in sterke mate beïnvloed door sociaal-maatschappelijke problematiek.

De zorg voor patiënten is nu zo ingericht dat alle patiënten dezelfde zorg ontvangen. Deze sluit niet aan bij de gemiddeld één op de vier patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Taal- en cultuurbarrières bemoeilijken het inzichtelijk krijgen van de situatie en klachten van de patiënt en om gezamenlijk met de patiënt tot de juiste zorg en behandeling te komen. 

Landelijke bijeenkomsten van de Achterstandsfondsen

Tijdens landelijke bijeenkomsten delen we kennis en goede voorbeelden. Lees meer over onze bijeenkomsten of bekijk de informatie van onze afgelopen bijeenkomsten