Projectendatabase

In het hele land zijn 17 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Patiëntgerichte zorg

Vergoeding voor uurconsulten

Soms is er meer tijd nodig om de achtergrond van de klachten van een patiënt uit een achterstandswijk beter te begrijpen en vervolgens een passende oplossing te bieden. Een uurconsult biedt deze mogelijkheid.
Nascholing

Vergoeding voor training

Vergoeding voor trainingen en scholing voor de huisartsenpraktijk die aansluiten bij de problematiek in achterstandswijken.
Patiëntgerichte zorg

Vergoeding voor Multidisciplinair Overleg

De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken is vergroot door de complexe hulpvragen en multimorbiditeit. Goede afstemming tussen zorgverleners draagt bij aan het kwalitatief goede zorg en het verlagen van de werkdruk.
Migranten

Vergoeding tolkentelefoon regio Noord-Holland

Heeft u anderstalige patiënten in de praktijk? Maak gebruik van de tolkentelefoon!
Organisatie van de praktijk

Krachtige Basiszorg Rotterdam

In 2019 en 2020 heeft het FAW Rotterdam samen met Zilveren Kruis de pilot Krachtige Basiszorg gefinancierd en begeleid. Aan de pilot in Rotterdam deden twee gezondheidscentra mee en drie kleinere vrijgevestigde praktijken. Deze laatsten konden op verzoek van het FAW deelnemen, aangezien zij zich hadden opgegeven voor de pilot…
Communicatie en voorlichting

Eenmalig budget

AOF Groningen stelt aan elke huisartsenpraktijk met min. 5% patiënten achterstandspopulatie een eenmalig budget beschikbaar ten behoeve van verbetering van het werkplezier en verlichting van de werkdruk in huisartspraktijken.
Communicatie en voorlichting

Regeling Tolkenvergoeding Groningen

Huisartspraktijken in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe kunnen, met gebruik van de klantcode, kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.
Communicatie en voorlichting

Regeling tolkenvergoeding Twente

Huisartspraktijken in het werkgebied Twente kunnen, met gebruik van de klantcode, kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.
Nascholing

Supervisie of individuele coaching voor huisarts en/of praktijkmedewerkers

Het leren omgaan met werkdruk, stress en het verhogen werkplezier. Een vorm van professionele begeleiding waarbij een coach/supervisor gedurende een bepaalde periode aandacht schenkt aan het persoonlijk professioneel functioneren van zorgprofessionals.
Organisatie van de praktijk

Stabiliteit en continuïteit verkrijgen in het artsenteam van een praktijk

Stabiliteit en continuïteit verkrijgen in het artsenteam in een praktijk met achterstandsproblematiek. Door de zwaardere problematiek in een stadspraktijk zijn er weinig artsen die zich langdurig willen binden en verbinden aan de praktijk.