Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Organisatie van de praktijk

Krachtige Basiszorg Rotterdam

Een op maat in te vullen project, in samenwerking met het team en de partners in wijk, tbv de kwaliteit basiszorg in achterstandswijken.
Communicatie en voorlichting

Regeling tolkenvergoeding Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe

Huisartspraktijken in het werkgebied Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe kunnen met gebruik van de klantcode kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.
Communicatie en voorlichting

Uurgesprek

Het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe vergoedt voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur tussen een huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.
Organisatie van de praktijk

Vergoeding verbouwingskosten achterstandsgerelateerd

Aanpassingen in praktijk gerelateerd aan achterstandsproblematiek, zoals aanbrengen van paniekknop of veiligheidsglas bij balie, kunnen eenmalig (maximaal €1.500) vergoed worden.
Organisatie van de praktijk

Vergoeding toegankelijkheid

Vergoeding om de toegankelijkheid van de praktijk te verbeteren m.b.t. de groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen.
Patiëntgerichte zorg

Vergoeding SMS-service

Door sms-service vermindert de no-show. AFA kent eenmalige vergoeding (maximaal €1.500) investering personeels-/aanschafkosten sms-service toe.
Licht verstandelijke beperking (LVB)

Vergoeding SCIL-screening door AFA

Vergoeding aanschaf van de SCIL; een screenende intelligentietest.
Onderzoek

Vergoeding leerboeken

AFA vergoedt de aanschaf van leerboeken gerelateerd aan achterstandsproblematiek.
Patiëntgerichte zorg

Uurgesprek vergoeding

Vergoeding uurgesprek om alle medische en psychosociale factoren te identificeren, te bespreken en bij te sturen. Vervolgconsulten zijn daarna korter en meer gestructureerd.
Nascholing

Omgaan met werkdruk

AFA ondersteunt huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en praktijkmanagers die hun werkdruk willen verlagen met een vergoeding voor coaching, intervisie, supervisie en praktische ondersteuning.