Krachtige Basiszorg Rotterdam

Een op maat in te vullen project, in samenwerking met het team en de partners in wijk, tbv de kwaliteit basiszorg in achterstandswijken.

In 2019 en 2020 heeft het FAW Rotterdam samen met Zilveren Kruis de pilot Krachtige Basiszorg gefinancierd en begeleid. Aan de pilot in Rotterdam deden twee gezondheidscentra mee en drie kleinere vrijgevestigde praktijken. Deze laatsten konden op verzoek van het FAW deelnemen, aangezien zij zich hadden opgegeven voor de pilot 4D-model, die uiteindelijk is overgegaan naar de pilot Krachtige Basiszorg.

Vanaf 2021 financiert Zilveren Kruis Krachtige Basiszorg in Rotterdam voor de gezondheidscentra en praktijken uit de pilot. Vanaf 2022 is de regio-organisatie Rijnmond Dokters verantwoordelijk voor een bredere implementatie van Krachtige Basiszorg. Om het beschikbare budget in het geheel naar de praktijken te laten gaan, heeft Rijnmond Dokters een subsidie bij het FAW aangevraagd voor de uitvoering van de implementatie. Daarnaast is om vier uur per week personele ondersteuning vanuit het FAW gevraagd. Beide hebben een looptijd van anderhalf jaar en beide zijn gehonoreerd.         

Over het project

Organisatie van de praktijk
1 januari 2019 - 31 december 2023
Actief
16-04-2024

Over het fonds

FAW Rotterdam
Logo