Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Communicatie en voorlichting

Uurgesprek

Het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe vergoedt voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur tussen een huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.
Organisatie van de praktijk

Krachtige Basiszorg Rotterdam

Een op maat in te vullen project, in samenwerking met het team en de partners in wijk, tbv de kwaliteit basiszorg in achterstandswijken.
Gezondheidsvaardigheden

Kwaliteitsverbetering huisartsenzorg regio Haaglanden

Regulier ondersteuningsaanbod Stichting FHA
Communicatie en voorlichting

Aanvraag projecten

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken.
Organisatie van de praktijk

Aanvragen van projecten

Het AFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken.
Organisatie van de praktijk

Vergoeding verbouwingskosten achterstandsgerelateerd

Aanpassingen in praktijk gerelateerd aan achterstandsproblematiek, zoals aanbrengen van paniekknop of veiligheidsglas bij balie, kunnen eenmalig (maximaal €1.500) vergoed worden.
Organisatie van de praktijk

Vergoeding toegankelijkheid

Vergoeding om de toegankelijkheid van de praktijk te verbeteren m.b.t. de groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen.
Organisatie van de praktijk

Lean Management

AFA biedt huisartspraktijken in achterstandswijken een vergoeding voor een Lean Management traject aan. Deze vergoeding is voor de investering in cursus Lean Management, voor de personeelskosten voor het maken van een plan én het implementeren hiervan.
Communicatie en voorlichting

Verwijswijzers Schiedam, Vlaardingen en Delft

De Verwijswijzer is een website die antwoord geeft op vragen van patiënten over het aanvragen van voorzieningen en verklaringen.
Communicatie en voorlichting

Wachtkamer Informatie Systeem (WIS)

Patiëntgerichte informatie vanuit een eigen online beheer omgeving op het beeldscherm in de wachtkamer.