Speerpunten

De regionale fondsen ondersteunen activiteiten en geven in de regio aandacht aan dat wat regionaal nodig is. Daarnaast werken we samen om gedeelde problematiek breder onder de aandacht te brengen. Dit noemen we onze speerpunten. Voorbeelden van succesvol gezamenlijk agenderen zijn het ontstaan van de huisartsenposten en de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH).

Op dit moment werken we aan onderstaande thema’s.

Huisarts en het sociaal domein

De gezondheid van patiënten in achterstandswijken wordt in sterke mate beïnvloed door sociaal-maatschappelijke problematiek. De noodzakelijke samenwerking rond deze problematiek is op veel plekken niet structureel vormgegeven. In 2015 formuleerden de Achterstandsfondsen het visiedocument Grootstedelijke aanpak van de zorg en ondersteuning van patiënten met complexe problematiek.

Taal en cultuur in de zorg

Huisartsen in achterstandswijken krijgen regelmatig te maken met taal- en cultuurbarrières. Het bemoeilijkt het inzichtelijk krijgen van de situatie en klachten van de patiënt en om gezamenlijk met de patiënt tot de juiste zorg en behandeling te komen. 

Bekijk welke oplossingen we al realiseren en waar we aan werken.

Inclusief onderzoek en beleid

De kans op een goede gezondheid is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt af van diverse factoren die breder zijn dan hoe we nu kijken naar gezondheid, leefstijl en preventie. Om gezondheidsverschillen te verkleinen, moeten we in onderzoek en beleid meer aandacht hebben voor patiënten waar de huisartsenzorg in achterstandswijken veelal mee te maken heeft.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

De zorg voor patiënten is nu zo ingericht dat alle patiënten dezelfde zorg ontvangen. Deze sluit niet aan bij de gemiddeld één op de vier patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Verschillende factoren spelen een rol. Enerzijds de toegankelijkheid van de zorg, anderzijds de vaardigheden van het individu.