Beperkte gezondheidsvaardigheden

De zorg voor patiënten is nu zo ingericht dat alle patiënten dezelfde zorg ontvangen. Gemiddeld één op de vier (Bron: Nivel) patiënten heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Informatie over preventie en zorg sluit onvoldoende aan bij deze groep.

Aandacht voor gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden gaan over het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie over zorg en gezondheid. Hierop zijn verschillende factoren van toepassing. Enerzijds de toegankelijkheid van de zorg, anderzijds de vaardigheden van het individu.

“Opleidingsniveau, ervaren gezondheid, sociaaleconomische status, kennis, vaardigheden, vertrouwen in eigen kunnen, cultuur en sociale omgeving zijn voorbeelden van individuele factoren die van invloed zijn op de mate waarin iemand gezondheidsvaardig is.” (uit: Gezondheidsvaardigheden in Nederland: factsheet cijfers 2021)

De zorg voor patiënten is nu zo ingericht dat alle patiënten dezelfde zorg ontvangen. Deze sluit niet aan bij de gemiddeld één op de vier patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De Achterstandsfondsen ontwikkelen, implementeren en evalueren werkwijzen en materialen voor het ondersteunen van zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten) in het begeleiden van chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden in hun zelfmanagement. Landelijk hebben we meegewerkt aan en artikelen geschreven voor het boek Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk. Het biedt praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden voor in de huisartsenpraktijk.

Partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Achterstandsfondsen is partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Dit is een netwerk waarin kennis en goede voorbeelden worden gedeeld.

Uitgelicht: projecten uit de regio

In diverse regio’s zijn er ondersteuningsmogelijkheden. Maak gebruik van de praktijkcheck. Je krijgt dan inzicht in hoe toegankelijk jouw praktijk is voor laaggeletterden. Of lees meer over het onderzoek dat in Schiedam is uitgevoerd: Onderzoek naar ervaren zorg van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en complexe problematiek in Schiedam.

Meer weten

Wil je meer weten over onze landelijke aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Bekijk ook onze andere speerpunten:

Of bekijk de projecten uit de regio.