Huisarts en het sociaal domein

Een sterke koppeling tussen het medisch en sociaal domein is noodzakelijk voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en werklastvermindering in achterstandswijken. Landelijke pleiten we voor een zorgsysteem dat deze koppeling mogelijk maakt.

Hier lees je meer over de aanpak in verschillende regio’s, zoals krachtige basiszorg, het uur-gesprek en het multidisciplinair overleg (MDO).

Visiedocument grootstedelijke aanpak

De gezondheid van patiënten in achterstandswijken wordt in sterke mate beïnvloed door sociaal-maatschappelijke problematiek. De samenwerking rond deze problematiek is op veel plekken niet structureel vormgegeven. In reactie op de transities van jeugdzorg en langdurige ondersteuning naar gemeenten formuleerden de Achterstandsfondsen in 2015 het visiedocument Grootstedelijke aanpak van de zorg en ondersteuning van patiënten met complexe problematiek.

In het visiedocument beschrijven de vier grootstedelijke Achterstandsfondsen dat een sterke koppeling tussen het medisch en sociaal domein noodzakelijk is voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en werklastvermindering in achterstandswijken. De zorg voor patiënten in achterstandswijken zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn en een andere aanpak en werkwijze is noodzakelijk. Deze visie wordt breed gedeeld door de Achterstandsfondsen. De regionale Achterstandsfondsen ondersteunen de huisartsenzorg in het opzetten van samenwerking met het sociaal domein en meer tijd voor de patiënt met complexe problematiek, waarvan de oorzaak en oplossing vaak niet in het medisch domein liggen. Landelijk vragen we aandacht voor deze initiatieven en opname daarvan in het zorgsysteem. We willen dat de projectmatige financiering van geïntegreerde samenwerkingsinitiatieven breed en structureel mogelijk worden, beginnend in achterstandswijken. 

Krachtige basiszorg

In 2019-2020 zijn met hulp van de Achterstandsfondsen uit de vier grote steden, Zilveren Kruis en CZ, twaalf huisartsenpraktijken aan de slag gegaan met de implementatie van de werkwijze van Krachtige basiszorg. Huisartsenpraktijken krijgen meer tijd voor de patiënt en het opzetten van integrale samenwerking. 

De toolkit Krachtige basiszorg Toolbox Krachtige Basiszorg – Toolkit Krachtige Basiszorg biedt handvatten voor het implementeren van geïntegreerde zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen.

Na het tweejarig implementatie traject zijn de vier regio’s op verschillende manier ondersteund door zorgverzekeraar en het regionale achterstandsfonds. 

Verbinding leggen met het sociaal domein

Ter verbetering van structurele samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein in Groningen zijn twee verschillende projecten opgezet:

Deze handleiding beschrijft hoe dat verlopen is en schetst randvoorwaarden en tips voor een effectieve samenwerking tussen huisartsen en sociale teams.

De Eerstelijns schreef eerder een artikel over een voorbeeld in Rotterdam. Hier is de praktijkondersteuner er óók voor patiënten met financiële schulden. Lees: Ziekmakende schulden.

Het uur-gesprek

De werklast van de huisartsenzorg in achterstandswijken wordt beïnvloed door de veelheid van problemen bij een patiënt die daarbij vaak moeite heeft met het zelf regelen van zorg. Het doel van het uur-gesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken. Daarnaast is er tijd om voor het bijsturen van factoren die een rol spelen. Het helpt om volgende consulten te verkorten en verminderen.

Multidisciplinair overleg (MDO)

De werklast van de huisartsenzorg in achterstandswijken wordt beïnvloed door de veelheid aan betrokken instanties. Patiënten met complexe problematiek worden besproken in het Multidisciplinair overleg (MDO). De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO is van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken.

Netwerkbijeenkomsten

Een goede aansluiting bij de sociaal maatschappelijke initiatieven en wijkzorgnetwerk in de wijk is belangrijk. Tijdens een bijeenkomst maken huisartsen en praktijkmedewerkers kennis met organisaties uit het sociale domein. Bijvoorbeeld in de vorm van een wijksafari of 1x per 2 jaar een netwerkbijeenkomst met scholing, sprekers, informatiemarkt van zorgaanbieders en zorggerelateerde organisaties.

Meer weten

Wil je meer weten over onze landelijke aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Bekijk ook onze andere speerpunten:

Of bekijk de projecten uit de regio.