Taal en cultuur in de zorg

Wij vinden het belangrijk dat alle huisartsen en patiënten de mogelijkheid hebben om deze barrières te overkomen. Dit is hoe we daar aan werken:

  • door het creëren van brugfuncties
  • een gezamenlijke aanpak bij het terugbrengen van tolken in de zorg
  • experimenten met vertaaltechnologie

Huisartsen in achterstandswijken krijgen regelmatig te maken met taal- en cultuurbarrières. Het bemoeilijkt het inzichtelijk krijgen van de situatie en klachten van de patiënt en om gezamenlijk met de patiënt tot de juiste zorg en behandeling te komen. 

Brugfuncties bij taal- en cultuurbarrières

Vanuit de ervaring dat je elkaar wel kan verstaan, maar niet kan begrijpen, zijn in het verleden vanuit achterstandsgelden Interculturele Zorgconsulenten en Voorlichters in Eigen Taal en Cultuur (VETC-ers) ondersteund in het overkomen van taal en cultuurbarrières. Soms is het gelukt om deze functies bij gemeenten onder te brengen. Helaas heeft dit tot nu nooit een structurele plek gekregen. Er is onder andere continue onzekerheid over de positie (waar hoort dit thuis en met welke (medische) functiekwaliteiten). En er is onzekere projectfinanciering. In een aantal regio’s worden zij nog ondersteund door de Achterstandsfondsen.

In andere regio’s kunnen huisartsen doorverwijzen naar een taalhuisarts (AlloMedics) bij het voeren van consulten met anderstalige patiënten. 

Lees meer over AlloMedics in ‘Consult in eigen taal’ uit de De Eerstelijns, december 2021.

Deze dienst loopt op dit moment op tegen knelpunten in de bekostiging van het huidige zorgstelsel. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en huisartsenorganisaties kijken we naar een oplossing.

Gezamenlijke actie bij het terugbrengen van tolken in de zorg

Sinds de afschaffing van de tolkenvergoeding in 2012 bieden de Achterstandsfondsen tijdelijke vergoeding van tolken totdat de tolkenvergoeding weer terug is in het zorgsysteem.

De regionale Achterstandsfondsen hebben elk eigen afspraken gemaakt met vertaler Global Talk. Neem hiervoor contact op met het achterstandsfonds in jouw regio. Sommige regionale fondsen stellen het gebruik van de tolkentelefoon breder open voor de huisartsenzorg in de regio. Informeer hiernaar bij het achterstandsfonds in jouw regio.

Johannes Wier Stichting

De inzet van de tolkentelefoon draagt bij aan goede zorg. Samen met de Johannes Wier stichting pleiten we voor het terugbrengen van tolken, in de gehele zorg. De stichting geeft per zorgsector uitleg hoe je een tolk in kunt schakelen.

Experimenten met vertaaltechnologie

Sinds het afschaffen van tolkendiensten in 2012 testen de Achterstandsfondsen samen met huisartsen alternatieven op het gebied van vertalen. Uit alle experimenten blijkt: vertaaltechnologie is niet geschikt als vervanging van tolken in de huisartsenzorg.

Lees meer in het artikel uit het Medisch Contact: ‘Vertaaltechnologie leent zich niet voor tolken in zorg

Meer weten

Wil je meer weten over onze landelijke aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Bekijk ook onze andere speerpunten:

Of bekijk de projecten uit de regio.