Inclusief beleid en onderzoek

De kans op een goede gezondheid is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt af van diverse factoren die breder zijn dan hoe we nu kijken naar gezondheid, leefstijl en preventie. Om gezondheidsverschillen te verkleinen, moeten we in onderzoek en beleid meer aandacht hebben voor patiënten waar de huisartsenzorg in achterstandswijken veelal mee te maken heeft.

Van equality naar equity

Ondanks diverse overheidsprogramma’s zijn gezondheidsverschillen de afgelopen jaren niet afgenomen. Te weinig wordt in onderzoek en beleid het perspectief meegenomen van de burgers om wie dit gaat. Ook wordt uitgegaan van het principe van gelijkheid (equality), het one-size-fits-all principe, wat ongelijke kansen versterkt. Equity gaat over gelijkwaardigheid. Dat betekent dat je voor gelijke kansen, ongelijk moet investeren. Lees meer: Equity vs. Equality: What’s the Difference?

Tweedeling, gezondheidsverschillen en ongelijke toegankelijkheid zijn urgente onderwerpen. Wij willen dit stoppen. Hiervoor is integrale, meer proactieve zorg en ondersteuning voor mensen met complexe problemen noodzakelijk. We weten dat mensen verschillen in de mate en mogelijkheden bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Des te beperkter deze mate is, des te groter is de noodzaak voor een sterke basisinfrastructuur in de wijk, waarbinnen mensen zelfredzaam kunnen zijn. Wij vinden daarom dat deze groep veel sterker uitgangspunt dient te zijn voor toekomstig beleid. 

Wat wij doen en hoe we kunnen helpen

Inclusief onderzoek is een voorwaarde voor inclusief beleid. We agenderen continue dat inclusief onderzoek het uitgangspunt is. We werken samen met verschillende organisaties om het perspectief van ervaringsdeskundigen met bijvoorbeeld laaggeletterdheid in het ontwikkelingen en evalueren van door Achterstandsfondsen ondersteunde initiatieven mee te nemen. We houden een lijst bij met organisaties die kunnen helpen met inclusief onderzoek. Neem contact met ons op als je de meest actuele lijst wilt ontvangen.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Meer weten over sociaal economische gezondheidsverschillen? Lees:

Meer weten

Wil je meer weten over onze landelijke aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Bekijk ook onze andere speerpunten:

Of bekijk de projecten uit de regio.