Contact

We helpen je graag verder.

Vanuit de Achterstandsfondsen werken we met een klein team aan kennisuitwisseling en onze landelijke speerpunten.

Ben je op zoek naar ondersteuning in jouw regio? Neem contact om met het fonds in jouw regio.

Hoe kunnen we je helpen?

De regionale fondsen helpen je graag verder met concrete vragen over financiële ondersteuning en/of vraagstukken uit de regio.
Wij zijn je graag van dienst bij landelijke vragenstukken. Bijvoorbeeld over onze landelijke speerpunten, beleidsmatige onderwerpen die we signaleren en agenderen en vragen vanuit de pers.

Veelgestelde vragen

De Achterstandsfondsen zijn er om huisartsen in achterstandswijken financieel te ondersteunen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben hiermee als doel:

  • Behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden
  • Opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen


Aan de hand van postcodes kan je zien of je aanspraak kan maken op de fondsengelden. Neem hiervoor contact op met het fonds in jouw regio. (link).

De fondsen worden regionaal beheerd. Huisartsen en (regionale zorgverzekeraars) beslissen samen, en in gelijke mate, over de toekenning van middelen. Werk je in een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk? Neem contact op met het Achterstandsfonds in jouw regio voor de mogelijkheden.

In elke regio wordt in samenspraak met de huisartsen en regionale achterstandsfondsen gekeken hoe middelen worden besteed. In 1996 zijn hiervoor acht criteria geschetst:

  1. Leidt de activiteit tot vermindering van de werklast van de huisarts door praktijkverkleining (voor zover er sprake is van praktijken met een Norm- of BovenNorm-Omvang)?
  2. Leidt de activiteit tot vermindering van de werkbelasting tijdens de dienst?
  3. Wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van huisartsenzorg bevorderd?
  4. Wordt de positie van de huisarts als poortwachter verbeterd?
  5. Wordt het gepast gebruik van huisartsenzorg gestimuleerd (b.v. voorlichting om oneigenlijke hulpvraag terugdringen)?
  6. Wordt er specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt (voorlichting, speciale spreekuren, samenwerking, e.d.)?
  7. Wordt de samenwerking met andere disciplines (welzijn, specialisten, ziekenhuizen,  AMW, fysiotherapie, etc.) bevorderd?

De regionale Achterstandsfondsen hebben elk eigen afspraken gemaakt met vertaler Global Talk. Neem hiervoor contact op met het achterstandsfonds in jouw regio (link). Sommige regionale fondsen stellen het gebruik van de tolkentelefoon breder open voor de huisartsenzorg in de regio. Informeer hiernaar bij het achterstandsfonds in jouw regio (link).
In sommige regio’s kunnen huisartsen verwijzen naar een taalarts. Informeer bij je fonds naar de mogelijkheden.

Per 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek voor het vaststellen van achterstand. Per 2019 gelden de volgende criteria:

• percentage inwoners met laag inkomen;

• percentage niet actieven;

• percentage niet-westerse allochtonen en MOE-landers.

De belangrijkste veranderingen zijn het schrappen van het criterium ‘omgevingsadressendichtheid’ en het aantal ingeschreven verzekerden waarvoor de huisarts een opslag krijgt.

Vanaf 2019 is structureel 11,8 miljoen meer budget voor de opslag op het inschrijftarief. Dit ontvangen huisartsen direct van de zorgverzekeraars. Per patiënt met een achterstandspostcode is de opslag ongeveer € 21,50 per jaar. In 2018 bedroeg de opslag nog € 6,68. Het budget voor de regionale fondsen is sinds 1997 hetzelfde gebleven. Per verzekerde patiënt met een achterstandspostcode gaat vanaf 2019 een bedrag van € 3,64 naar de regio’s.

Achterstandspostcodes worden elke vier jaar vastgesteld door de NZA.

Per 1 januari 2023 geldt een nieuwe herijkte postcodelijst voor een periode van vier jaar.

De Achterstandsfondsen zijn 17 regionale fondsen die samenwerken. Landelijk is er een klein bureau voor onder andere kennisdelen, het agenderen van gedeelde zorgen en beïnvloeden landelijke beleid. De zelfstandige regionale fondsen staan dicht bij de huisartsenpraktijken en zorgen voor financiële ondersteuning.

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.

Contact

Wij zijn het best bereikbaar via e-mail.

Lees ook:

Wat wij doen

We ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. We doen dit op zowel landelijk als regionaal niveau.

Onze speerpunten

Met de 16 regionale fondsen werken we samen om gedeelde problematiek breder onder de aandacht te brengen. Dit noemen we onze speerpunten.

Nieuws

Maandelijks een korte selectie van wat relevant is voor huisartsenzorg in achterstandswijken.