Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Bewegen en leefstijl

Valpreventie met beweegprogramma – Minder vallen door meer bewegen. Kom in beweging!

Een multidisciplinair valpreventieproject in de wijk.
Organisatie van de praktijk

Krachtige Basiszorg Rotterdam

Een op maat in te vullen project, in samenwerking met het team en de partners in wijk, tbv de kwaliteit basiszorg in achterstandswijken.
Communicatie en voorlichting

Aanvraag projecten

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken.
Communicatie en voorlichting

Tolkdiensten voor Oekraïense Ontheemden voor de (basis)zorg

Binnen deze regeling kan er kosteloos een tolk worden ingezet voor Oekraïense ontheemden. Hieronder valt Oekraïens, Russisch en International Sign Language (gebarentaal).
Licht verstandelijke beperking (LVB)

Nascholing Herkennen Licht Verstandelijke Beperking

Training met theorie, praktijkvoorbeelden en uitwisseling gegeven door een arts verstandelijke gehandicapten en straatdokter, aangevuld met instructie van het gebruik van de SCIL Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking.
Communicatie en voorlichting

Organisatie van cultuurspecifieke voorlichting in de praktijk en voorlichting voor anderstaligen

Het verhogen van therapietrouw (van laaggeletterden), beter begrip van ziekte en zelfzorg.
Laaggeletterdheid

Regeling 1-uurs consult achterstandsfonds Zuidwest Nederland

Het doel van het uur consult is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij de klachten, te identificeren en te bespreken.
Bewegen en leefstijl

Zorgconsulenten Huisartsen Brabant en Zuid Holland Zuid

De zorgconsulenten ondersteunen huisartsen en praktijkondersteuners in de zorg voor patiënten met een lage sociaal economische status en lage gezondheidsvaardigheden. Met name patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond.