Zorgconsulenten Huisartsen Brabant en Zuid Holland Zuid

De zorgconsulenten ondersteunen huisartsen en praktijkondersteuners in de zorg voor patiënten met een lage sociaal economische status en lage gezondheidsvaardigheden. Met name patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond.

Wat doet een zorgconsulent ? 

Door middel van een (via zorgmail) verwijzing kan de zorgconsulent ingezet worden voor een gesprek met de patiënt en eventuele familie. Dit kan zijn in de praktijk van de huisarts of bij de patiënt thuis. Zorgconsulenten kunnen ook meedenken in complexe casus maar ook kunnen achtergrond informatie geven over bijvoorbeeld; culturele gewoonten rondom zorg of voeding, geloof of bijgeloof en opvoedingsvragen. De zorgconsulenten beschikken over voorbeelden van tweetalige medische informatie en artikelen over interculturele zorg.

Waarvoor kunt u terecht bij de zorgconsulenten ?

•      Individuele voorlichting over ziekte en behandeling

•      Toelichting op leefregels, medicatie en leefstijladviezen

•      Informatie over/ begeleiden naar specifieke zorgverlening

•      Verhelderen van klachten of problemen 

•      Uitleg over psychosomatische achtergronden van klachten

•      Samen met de zorgconsulent een drie gesprek met de patiënt of familie. Wij kunnen patiënten ook op kantoor zien/ontvangen

•      Verwijzing naar de cursus omgaan met diabetes in eigen taal

•      Consultatie rondom advisering tijdens de ramadan

•      Vragen naar bestaande tweetalige informatie over ziektebeelden in folders, etc

 

Op de website van de Zorgconsulenten Huisartsen vindt u alle informatie.

Over het project

Bewegen en leefstijl
10 januari 2015
Actief
01-08-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Zuidwest Nederland
Logo