Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Gezondheidsvaardigheden

Individuele coaching medewerkers huisartsenpraktijk

Een individueel coaching traject van 7 gesprekken, gegeven door een gecertificeerd coach.
Communicatie en voorlichting

Praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden

Door een praktijkcheck biedt Pharos ondersteuning bij het toetsen van de praktijkomgeving om in beeld te brengen hoe toegankelijk de praktijk is voor laaggeletterden.
Gezondheidsvaardigheden

Kwaliteitsverbetering huisartsenzorg regio Haaglanden

Regulier ondersteuningsaanbod Stichting FHA
Communicatie en voorlichting

Aanvraag projecten

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken.
Gezondheidsvaardigheden

Omgaan met werkdruk

‘Coaching heeft mij geholpen met meer inzicht in mijn eigen functioneren, meer overzicht in het managen van de praktijk en mij meer energie en werkplezier gegeven. Ik kan het iedereen aanraden.’ Ervaring van een achterstandsdokter
Gezondheidsvaardigheden

Intervisie praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners (POH-S) van diverse praktijken in Leiden Noord bespreken casuïstiek.
Communicatie en voorlichting

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Er wordt gekeken in hoeverre de huisartsenpraktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben.
Communicatie en voorlichting

Training ‘Interculturele vaardigheden in relatie tot uw patiënt’

Vergroten van inzicht in de verschillen en overeenkomsten van diverse culturen en opvattingen m.b.t. ziekte en gezondheid.
Communicatie en voorlichting

Training Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe herken je een patiënt of cliënt die laaggeletterd is? En hoe pas je je communicatie aan op het niveau van deze patiënt? In de training leer je met je vragen, informatie en adviezen beter aan te sluiten op het scholingsniveau van de patiënt.
Gezondheidsvaardigheden

Trainingen en scholingen

Huisartspraktijken in achterstandswijken kunnen bij het Fries Fonds Achterstandswijken een aanvraag doen voor financiering van een gezamenlijke training of scholing.