Intervisie praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners (POH-S) van diverse praktijken in Leiden Noord bespreken casuïstiek.

Praktijkondersteuners (POH-S) uit diverse praktijken in Leiden Noord (achterstandswijk), komen een aantal keer per jaar bij elkaar om geplande en spontaan opkomende casuïstiek over hun handelen, doen en denken met elkaar te bespreken. Dit doen zij onder begeleiding van een gespreksleider. 

Aanleiding

Aanleiding voor dit project zijn de uitdagingen: 

 1. Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg optimaliseren bij allochtonen, anderstaligen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
 2. Hoe houden we de POH-S gemotiveerd om in de achterstandspraktijken te blijven werken?

Doelstelling

Het vergroten van kennis en vaardigheden van de POH-S in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen, specifiek gericht op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld op therapietrouw, motiveren tot gedragsverandering, consultvoering LVB. De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen en sluiten aan bij de leerbehoefte van de POH-S. Indien gewenst wordt er een gastspreker uitgenodigd.

Een tweede doel is behoud van de POH-S voor het werk in de achterstandswijk.
Veel praktijkondersteuners werken in hun eentje zonder vanzelfsprekend contact met een collega in de praktijk. De intervisie kan bijdragen aan:

 • het van vergroten van het werkplezier;
 • het vergemakkelijken van onderlinge consultatie;
 • het ervaren van meer verbondenheid met de wijk en de patiëntenpopulatie.

Aantal bijeenkomsten

6-8 bijeenkomsten per jaar. De praktijkondersteuners hebben zelf de eerste bijeenkomst georganiseerd en zijn gezamenlijk tot een plan gekomen dat voor hen haalbaar is. De planning is voorlopig voor een jaar. Indien gewenst kan de intervisie doorlopen.
 

Organisatie

In overleg met het Achterstandsfonds wordt de intervisie begeleid door een supervisor.

Interesse in dit project?

Vul dan het aanvraagformulier op in onze website.

Evaluatie

De praktijkondersteuners hebben allemaal het gevoel van elkaar te leren: "Het is mooi om te zien dat wij allemaal net een andere kijk op dingen kunnen hebben. Dit versterkt de kracht van de groep". Om de beurt wordt een casus voorbereid. Onderwerpen die tot nu toe besproken zijn:

 • De taalbarrière;
 • Financiële problemen waardoor een patiënt soms stopt met medicatiegebruik of sportactiviteiten niet kan betalen;
 • Het niet onder controle kunnen krijgen van bijvoorbeeld Diabetes type 2 bij de patiënt door mogelijk minder begrip (Nederlandse patiënt);
 • Hoe je bij de patiënt de bewustwording van de gevolgen van een ongezonde leefstijl kunt verhogen;
 • Tips over welke middelen je kunt inzetten bij de patiënt die de taal niet goed spreekt en die bijvoorbeeld andere eetgewoonten heeft.

Onderwerpen die nog op het lijstje staan:

 • Een Marokkaanse diëtiste uitnodigen om over de Marokkaanse/Arabische eetcultuur te vertellen;
 • Bespreken bij welke organisaties patiënten terecht kunnen voor bijv. hulp bij schulden of (sociale) aansluiting in de wijk.

De praktijkondersteuners hebben het gevoel goed op weg te zijn: "De eerste keren was het nog even zoeken maar wij evalueren de bijeenkomsten en passen deze aan. De ondersteuning van een intervisieleider met kennis van communicatie en intervisiestijlen helpt ons daar enorm bij".

Over het project

Gezondheidsvaardigheden
1 januari 2022 - 31 december 2022
Actief
23-08-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer
Logo