Training ‘Interculturele vaardigheden in relatie tot uw patiënt’

Vergroten van inzicht in de verschillen en overeenkomsten van diverse  culturen en opvattingen m.b.t. ziekte en gezondheid.

In uw vak hebt u te maken met mensen met veel verschillende achtergronden. 

Tijdens deze (deels interactieve) scholing worden de percepties van niet-westerse patiënten met een islamitisch geloofsovertuiging belicht over ziektebenadering, tradities, perceptie van het lichaam en leven en dood. U ontwikkelt interculturele communicatieve vaardigheden die aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt, de behoefte en de problematiek.

Bij cultuursensitief werken kunt u naar een cultuur kijken vanuit uw eigen referentiekader en vanuit het referentiekader van de ander. Na deze cursus kunt u zich gemakkelijker verplaatsen in de ander om de ander beter te begrijpen. Ook kent u dan de culturele verschillen en gedachten en hiermee u kunt dan uw professionele gedrag aan de ander aanpassen.

De volgende specifieke cultuurverschillen komen aan de orde:

  • Visie vanuit de Islam
  • Positie van man en vrouw
  • Beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Hoop blijven houden
  • Kwaliteit van leven en een goede dood
  • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie
  • Zorgplichten rond sterven, dood en begrafenis

 

Doelstelling

U  hebt na deze scholing meer inzicht in de verschillen en overeenkomsten van diverse  culturen en opvattingen m.b.t. ziekte en gezondheid. 
U ontwikkelt daardoor meer begrip inzake ziekte- en doodbeleving van moslimpatiënten
En u hebt meer kennis en inzicht in de cultuurverschillen m.b.t. de familiebanden, religie en tradities, ook als het om palliatieve zorg gaat.

 

Vanuit het Fries Fonds Achterstandswijken zijn er ook mogelijk voor ‘incompany’ trainingen, we zien uw aanvraag graag tegemoet!

 

Training en Scholing – Fries Fonds Achterstandswijken

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023
Actief
03-08-2023

Over het fonds

Fries Fonds Achterstandswijken
Logo