Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Communicatie en voorlichting

Praktijkvoorlichting: duidelijke taal voor de website/folder

Communicatiemateriaal van de huisartspraktijk vereenvoudigen.
Communicatie en voorlichting

Adhoc telefonische tolkendienst.

Het FAW Rotterdam vergoedt de kosten van de ad-hoc telefonische tolkendienst voor alle huisartsen gevestigd en werkzaam in het gebied van de LHV huisartsenkring Rotterdam.
Communicatie en voorlichting

Praktijkcheck toegankelijkheid voor laaggeletterden

Door een praktijkcheck biedt Pharos ondersteuning bij het toetsen van de praktijkomgeving om in beeld te brengen hoe toegankelijk de praktijk is voor laaggeletterden.
Communicatie en voorlichting

Scholing ‘Geen agressie in mijn praktijk’

Het is belangrijk dat medewerkers van huisartsenpraktijken veilig kunnen werken. In deze scholing van de LHV Academie leer je hoe je verschillende vormen van geweld herkent en effectief leert reageren.
Communicatie en voorlichting

Patiëntgericht communiceren

Training voor doktersassistenten over patiëntgericht communiceren.
Communicatie en voorlichting

Aanvraag projecten

Het FFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken.
Communicatie en voorlichting

Tolkdiensten voor Oekraïense Ontheemden voor de (basis)zorg

Binnen deze regeling kan er kosteloos een tolk worden ingezet voor Oekraïense ontheemden. Hieronder valt Oekraïens, Russisch en International Sign Language (gebarentaal).
Communicatie en voorlichting

Regeling tolkenvergoeding Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe

Huisartspraktijken in het werkgebied Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe kunnen met gebruik van de klantcode kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.
Communicatie en voorlichting

Uurgesprek

Het ASF Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe vergoedt voor huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen een gesprek van een uur tussen een huisarts, physician assistant of praktijkondersteuner en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode.
Communicatie en voorlichting

Wachtkamerfilmpjes

AFA vergoedt filmpjes voor in de wachtkamer voor o.a. het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid in de spreekkamer.