Praktijkvoorlichting: duidelijke taal voor de website/folder

Communicatiemateriaal van de huisartspraktijk vereenvoudigen.

Het FAW biedt huisartspraktijken de mogelijkheid om teksten op website of folder te laten herschrijven naar duidelijke taal. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen; zij zijn laaggeletterd. In achterstandswijken is de groep laaggeletterden percentueel nog hoger. Het is dus van belang dat de informatie van uw huisartsenpraktijk eenvoudig en duidelijk is. Via het FAW kan het communicatiemateriaal van de praktijk, zoals de website of een nieuwe folder, door een professionele tekstschrijver laten herschrijven tot A2/B1 niveau. Daarbij krijgt u ook een advies omtrent de toegankelijkheid van informatie en de opbouw en leesbaarheid van de tekst.

Bij het aanvragen van het aanbod beoordeelt het FAW met een deskundige of het materiaal, met name de website, niet te complex is om helemaal aan te pakken. Als dat wel het geval is worden andere opties te bespreken.

Financiële informatie

De kosten voor dit aanbod worden uit de algemene middelen van het FAW betaald en kunnen verschillen per praktijk. Er zijn geen kosten voor de huisarts.

Over het project

Communicatie en voorlichting
19 januari 2023 - 19 januari 2024
Actief
16-04-2024

Over het fonds

FAW Rotterdam
Logo