Regeling tolkenvergoeding Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe

Huisartspraktijken in het werkgebied Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe kunnen met gebruik van de klantcode kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.

Regeling tolkenvergoeding regio Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe

Zoals bekend is de vergoeding van tolkendiensten per 2012 vervallen. De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vooralsnog vergoed door de overheid: op de website van RMA Healthcare vindt u meer informatie over de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) en de manier waarop u een dienst kunt aanvragen. Voor overige anderstaligen in de praktijk is het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe van mening dat deze maatregel de kwaliteit van de zorg aan veel mensen uit een toch al kwetsbare groep verder onder druk zet en daarmee tegelijkertijd ook de druk in de huisartsenpraktijk verhoogt.

Om die reden stelt het Achterstandsfonds een vergoeding beschikbaar voor kosten van het gebruik van een tolkentelefoon voor anderstaligen in de praktijk en hanteert daarvoor de volgende criteria:

  • Kosten van ad hoc telefonische tolkendiensten en gereserveerde telefonische tolkendiensten worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten & tolk op locatie).
  • Alleen kosten van professionele tolkendiensten van Global Talk worden vergoed.
  • Deze regeling is van toepassing op alle huisartsen werkzaam in het gebied van de huisartsenkring Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe.

Dit betekent dat voor de tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen u zelf de rekening ontvangt.

Geen administratie

Met Global Talk is afgesproken dat ad hoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten aan huisartsen in een maandelijkse verzamelfactuur aan het ASF Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe worden doorberekend. Op die manier hoeft u geen administratieve handelingen te verrichten. Om controle op het budget en de facturering te kunnen houden, wordt u bij het regelen van een telefonische tolkendienst om informatie gevraagd.

In de praktijk betekent dat het volgende:

  • U belt met Global Talk (088 – 255 52 22); vervolgens voert u de klantcode van het ASF in: 467838.
  • U kiest voor optie 2 en daarna voor optie 1 (direct een tolk aan de telefoon).
  • U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
    – Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
    – Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Na het geven van deze informatie wordt u verder geholpen door de medewerkers van Global Talk. U heeft in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Bespaar tijd door online tolkdiensten aan te vragen: 

Online een tolk aanvragen, zonder tussenkomst van het callcenter, doe je snel en eenvoudig via Tasnet. Dit voorkomt dat je lang moet wachten op een medewerker van Global Talk als het druk is. Doe dit alleen als je weet voor welke taal je een tolk wilt inzetten. Online aanvragen gaat als volgt: 

Voor de goede orde

Alleen verzamelfacturen van Global Talk aan het ASF Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe worden vergoed.
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkendienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Achterstandsfonds Zwolle, Flevoland, Vechtdal en Drenthe (467838) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn. 

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023
Actief
14-12-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/ Drenthe
Logo