Patiëntgericht communiceren

Training voor doktersassistenten over patiëntgericht communiceren.

In de afgelopen jaren (en versterkt door de Coronacrisis) is de werkdruk bij de doktersassistenten enorm gestegen. Het makkelijk binnen lopen van patiënten is niet meer mogelijk. Even tijd nemen voor patiënten die dat nodig hebben is lastig. Er moet meer via de telefoon gecommuniceerd. Doktersassistenten krijgen patiënten aan de telefoon die moeite hebben hun hulpvraag goed te formuleren, of doordat men de taal niet machtig is. De huisartsen krijgen klachten van patiënten over hoe ze behandeld worden. De assistenten voelen zich niet altijd begrepen of voelen zich niet goed behandeld door de patiënten. Soms worden de assistenten ook overvallen door omstandigheden. Er is ook meer vermoeidheid. Reden genoeg om aandacht te besteden aan de communicatie van de doktersassistenten. De scholing omvat in totaal drie dagdelen. 

Doelstelling:

  • Rust en beter sfeer achter de balie en aan de telefoon
  • Patiënten voelen zich gehoord als ze contact opnemen met de praktijk
  • Ondanks de drukte kan er geluisterd worden
  • Doktersassistenten voelen zich in alle omstandigheden toegerust om te luisteren naar de hulpvraag en deze samen te vatten, zonder dat de duur van het gesprek toeneemt. Ze begrijpen de patiënt en hun achtergrond beter
  • Doktersassistenten voelen zich veilig met elkaar te sparren over hun communicatie

 

Inhoud training: Patiëntgericht communiceren

In deze training worden handvatten en inzichten gegeven over hoe doktersassistenten anders en beter kunnen communiceren. De trainingsdagen zijn praktisch gericht. In de training zelf krijgen de deelnemers de gelegenheid om m.b.v. een simulatie eigen casussen te oefenen of uit te proberen. In de trainingsdagen wordt door middel van casuïstiek tevens aandacht besteed aan hoe je een patiënt herkent die laaggeletterd is of taalachterstand heeft en waar je rekening mee moet houden als de patiënt lage gezondheidsvaardigheden heeft.

 

De volgende elementen komen aan bod:

  • Niveaus van communiceren
  • Structuur van een gesprek
  • LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen)
  • Samenwerken/Feedback

 

De nascholing wordt verzorgd door Caroline van Veggel van Acting Now.

Over het project

Communicatie en voorlichting
4 oktober 2022 - 6 december 2022
Afgerond
02-04-2024

Over het fonds

Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden
Logo