Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Bewegen en leefstijl

Valpreventie met beweegprogramma – Minder vallen door meer bewegen. Kom in beweging!

Een multidisciplinair valpreventieproject in de wijk.
Organisatie van de praktijk

Krachtige Basiszorg Rotterdam

Een op maat in te vullen project, in samenwerking met het team en de partners in wijk, tbv de kwaliteit basiszorg in achterstandswijken.
Samenwerking in de wijk

Overleg met sociaal domein/ wijkgericht werken vergoeding

AFA biedt huisartspraktijken in achterstandswijken de gelegenheid uren te declareren voor overleg met het sociaal domein met als doel de samenwerking in de wijk te verbeteren.
Samenwerking in de wijk

Wijktour

Maak kennis met organisaties uit het sociaal domein in de wijk!
Samenwerking in de wijk

Wijkgericht overleg

In toenemende mate worden huisartsen betrokken bij ontwikkelingen in de wijk, vaak geïnitieerd door de gemeente Amsterdam.
Samenwerking in de wijk

Samenwerking binnen het sociaal domein

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.
Organisatie van de praktijk

Multidisciplinair overleg

Multidisciplinair overleg bij complexe patiënten
Communicatie en voorlichting

Geldstress in de huisartsenpraktijk – samen leren voor beter signaleren, bespreken en verwijzen

In een pilot hebben huisartsen en buurtteam nauw samengewerkt om het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen bij geldstress te verbeteren. Op basis van deze ervaringen worden andere praktijken begeleid om hiermee aan de slag te gaan.
Onderzoek

Hotspotters project

Ontwikkelen van een integrale aanpak voor mensen met problemen op meerdere levensdomeinen.
Samenwerking in de wijk

Integrale wijksamenwerking op het Sociaal Plein “Door de ogen van de patiënt”

Vilans heeft i.o.v. het FAW onderzocht hoe de patiënt het Sociaal Plein ervaart en hoe de zorg en samenwerking “door de ogen van de patiënt” nog beter kan.