Hotspotters project

Ontwikkelen van een integrale aanpak voor mensen met problemen op meerdere levensdomeinen.

Hotspotters zijn patiënten met een complexe zorgvraag door een combinatie van een chronisch lichamelijke aandoening en sociale of psychische problemen. Er is sprake van frequent gebruik van acute zorg en het huidige zorgaanbod lijkt onvoldoende aan te sluiten bij de behoeftes van deze patiëntengroep. 

Dit project beoogt een verbeterde integrale aanpak te ontwikkelen voor mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. De deelproblematieken moeten zo op het juiste moment door de betreffende patiënt met ondersteuning van de juiste hulpverlener(s) worden opgepakt. In de regio Nijmegen beogen we hiermee tegelijkertijd de samenwerking tussen sociaal en medisch domein structureel te verbeteren.

Met het Hotspottersproject bieden we een interventie aan die inspeelt op persoonlijke, proactieve en geïntegreerde zorg. De interventie start met een gesprek met de POH-GGZ aan de hand van het spinnenwebmodel positieve gezondheid. Daarna wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld in een MDO met huisarts, POH en iemand van het Buurtteam/Sociaal team. Er wordt een casemanager benoemd die de patiënt minimaal 1 jaar intensief ondersteunt bij het uitvoeren van het zorgplan.

Meer informatie is te vinden op de website van NEO huisartsenzorg

Financiële informatie

SAN vergoedt de (extra) uren die huisartsen en POH's in dit project maken ten behoeve van hotspotters.

Over het project

Onderzoek
1 september 2022 - 1 september 2024
Actief
01-03-2023

Over het fonds

Stichting Achterstandswijken Nijmegen en omgeving (SAN)
Logo