Samenwerking binnen het sociaal domein

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.

Doel

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk door bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk tussen de formele en de informele zorg rondom de huisartspraktijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.

Methode

De praktijk is vrij om de wijze waarop zij de samenwerking wil vormgeven in te vullen. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Organisatie van kennismakings- en netwerkbijeenkomsten in de wijk.

De bijeenkomsten kunnen divers worden ingevuld: kennismaking via pitches van deelnemende organisaties, organiseren van speeddates of een lunchoverleg, het bespreken van casuïstiek in kleine groepen, het bespreken van verbindende thema’s als positieve gezondheid of een fietssafari met een bezoek met uitleg aan zorgverlenende instanties. Partners kunnen organisaties en initiatieven zijn die iets te bieden hebben op het gebied van gezondheid, bewegen, leefstijl, welzijn en (vrijetijds-)activiteiten.

Voor de organisatie kunt u samenwerking zoeken met de gemeente of welzijnsorganisaties in de buurt. In de regio Sittard-Geleen-Beek is het Knooppunt Informele zorg (KIZ) actief. Zij hebben een goed overzicht van alle informele partners in de wijk en kunnen meedenken over de invulling van de avond(en). Het is aan te bevelen meerdere middagen/avonden in het jaar te organiseren om zo een stevig netwerk te creëren.

  • Opstellen van een smoelenboek van informele en formele zorgverleners.
  • Maken van werkafspraken met het sociale domein.
  • Opzetten wijkwebsite met sociale kaart.

Duur traject

De duur van het traject is afhankelijk van de activiteiten en de planning van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan de organisatie van drie bijeenkomsten per jaar.

Voorbeeldmaterialen

Vanuit eerdere projecten zijn verschillende voorbeeldmaterialen en middelen beschikbaar. Denk hierbij aan posters, persberichten en een draaiboek. U kunt deze informatie eenvoudig opvragen via info@asflimburg.nl

Meer informatie

Het Achterstandsfonds Limburg biedt een aantal keuzeprojecten aan, waaronder dit project. Het Asf Limburg voert het project zelf niet uit, maar geeft de aanvrager van dit keuzeproject een aantal tips mee. Het staat de aanvrager vrij om zelf de aanbieder te kiezen. Ga voor meer informatie naar de website van Asf Limburg.

Over het project

Samenwerking in de wijk
18 februari 2023
Actief
31-08-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Limburg
Logo