Geldstress in de huisartsenpraktijk – samen leren voor beter signaleren, bespreken en verwijzen

In een pilot hebben huisartsen en buurtteam nauw samengewerkt om het signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen bij geldstress te verbeteren. Op basis van deze ervaringen worden andere praktijken begeleid om hiermee aan de slag te gaan.

Geldzorgen bespreekbaar maken

Huisartsen en POH’s en andere eerstelijnsprofessionals vinden het vaak moeilijk geldzorgen bespreekbaar te maken. Terwijl geldzorgen een grote invloed hebben op gezondheid, op ziekten, op huisartsenbezoek en medische hulpvragen (slapeloosheid, stress, stemming, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten). Zowel het signaleren, bespreken en verwijzen geven problemen. 

Ambities pilot

In een praktijk in Overvecht is een pilot gedaan waarbij huisartsen en buurtteam nauw hebben samengewerkt. Dit zijn de ambities:

  • Inwoners worden beter geholpen door de eerste lijn wanneer geldstress het onderliggende vraagstuk is bij hun gezondheidsklachten.
  • Eerstelijnsprofessionals kunnen beter signaleren wanneer mensen geldzorgen hebben of stress ervaren, zijn beter in staat geldzorgen bespreekbaar te maken en weten te handelen passend bij hun rol.
  • Buurtteam medewerkers zijn beter vindbaar, zijn bekend in de praktijk.
  • We hebben een werkwijze ontwikkeld waarin het voor eerstelijnsprofessionals eenvoudig, interessant en toegankelijk is om dit te realiseren: t.a.v. proces, middelen, ruimte en materialen. De werkwijze wordt ondersteund door FAM, SterkZorg, BT’s, Gemeente Utrecht.

 

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 maart 2023 - 1 maart 2024
Actief
14-03-2023

Over het fonds

Fonds Achterstandswijken Midden Nederland
Logo