Vergoeding voor training

Vergoeding voor trainingen en scholing voor de huisartsenpraktijk die aansluiten bij de problematiek in achterstandswijken.

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met specifieke achterstandsproblematiek, zoals laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Verschillende trainingen kunnen het voor praktijkmedewerkers makkelijker maken om met deze problematiek om te gaan en om de zorg beter aan te laten sluiten bij het taalniveau, het opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en de culturele achtergrond van de patiënt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan onderstaande trainingen. Het is ook mogelijk om andere trainingen te volgen die aansluiten bij de problematiek in achterstandswijken.

Vergoeding voor scholing is beschikbaar voor huisartsen in Noord-Holland die werkzaam zijn in achterstandswijken en/of met patiënten die in achterstandswijken wonen. Het bedrag dat per jaar gedeclareerd kan worden is afhankelijk van de grootte van de praktijk. De huisartsenpraktijk registreert zich jaarlijks eenmalig bij het ASF NH. Na registratie van de praktijk wordt het maximale bedrag door het ASF NH toegekend.

Tags

Nascholing

Over het project

Nascholing
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
23-05-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Noord-Holland