Vergoeding voor Multidisciplinair Overleg

De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken is vergroot door de complexe hulpvragen en multimorbiditeit. Goede afstemming tussen zorgverleners draagt bij aan het kwalitatief goede zorg en het verlagen van de werkdruk.

Vergoeding voor het MDO’s is beschikbaar voor huisartsen in Noord-Holland die werkzaam zijn in achterstandswijken en/of met patiënten die in achterstandswijken wonen. Het aantal MDO’s dat per jaar gedeclareerd kan worden is afhankelijk van de grootte van de praktijk. Er kunnen maximaal twee MDO’s per patiënt gedeclareerd worden.

De huisartsenpraktijk registreert zich jaarlijks eenmalig bij het ASF NH. Na registratie van de praktijk wordt het maximaal aantal MDO’s door het ASF NH toegekend.

Over het project

Patiëntgerichte zorg
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
23-05-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Noord-Holland