(Corona) Uurconsult en Multidisciplinair Overleg

Sascha Kotterer is voorzitter van het Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland (voorheen UFA) en huisarts in een achterstandswijk. Met een casus legt zij uit waar zij het uurconsult en multidisciplinair overleg (MDO) voor inzet en waarom dit zo belangrijk is. 

Het uurconsult en MDO

In het uurconsult brengt de huisarts samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd. Samen bespreken zij welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. De patiënt en huisarts krijgen meer inzicht in de situatie. Daarnaast is er beter inzicht in welke ondersteuning noodzakelijk is. Dat maakt de zorg efficienter. Bij een veelheid aan problemen en zorg- en hulpverleners van een patiënt kan een MDO worden gestart.

Het uurconsult en MDO is een flinke tijdsinvestering en een uitdaging om naast de spreekuren in te plannen. Volgens Sascha Kotterer vertaalt deze tijdsinvestering zich echter in betere en efficiëntere zorg op termijn. Sommige huisartsen plannen een dagdeel voor deze gesprekken, andere plannen het tussendoor of aan het einde van de dag. In sommige praktijken brengt een doktersassistent of POH eerst de complexe patiënten of hoge consultgebruikers in kaart. Vervolgens worden patiënten geselecteerd en geclusterd ingepland.

Bekijk de presentatie inclusief contactgegevens.

Onderzoek en financiering

Inmiddels bieden meerdere Achterstandsfondsen het uurgesprek en het MDO aan. In sommige regio’s mogen ook de POH en physisian assistant uurgesprekken voeren. Bekijk de voorwaarden bij het regionale fonds.  

Het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden en Stichting Achterstandswijken Nijmegen deden onderzoek naar de inzet van het uurconsult. Lees Evaluatie uur-gesprekken 2020, uitgevoerd in Den Haag. Of download het onderzoeksrapport dat het Nijmeegse achterstandsfonds liet uitvoeren. 

Corona uurconsult

Er bestaat nu ook het Corona uurconsult, specifiek ingezet bij mogelijke COVID-19 patiënten. Dit wordt gefinancierd door het Achterstandsfonds Noord-HollandBekijk de voorwaarden.

Projecten van de Achterstandsfondsen

Dit praktijkvoorbeeld is gedeeld tijdens de Goede Voorbeelden conferentie 2021. Bekijk alle projecten of meld je aan voor een van onze volgende bijeenkomsten.