Faciliteren Home- en Basisteams

Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in een wijk in Amsterdam Noord bevordert de samenwerking door middel van periodiek overleg aan de hand van inhoudelijke thema’s en casuïstiek.

Mathilde Dijk is coördinator van het basisteam in Amsterdam Noord. Ze kent zowel het sociaal als medisch domein in de wijk. Zij deelde het praktijkvoorbeeld van het Basisteam Waterlandplein.

Het basisteam bestaat uit drie huisartsenpraktijken met negen huisartsen en de POH ouderen. Andere buurtorganisaties uit het sociaal domein sluiten afhankelijk van de thematiek aan bij het overleg. Iedereen is vrij om thema’s, actualiteit en casuïstiek voor te dragen op de agenda. Eén keer per maand komen zij samen en formuleren afhankelijk van het thema actiepunten. Het basisteam is buurtgericht en versterkt de samenwerking. Professionals hebben korte lijnen en weten elkaar makkelijk te vinden.

Meer weten:

Projecten van de Achterstandsfondsen

Dit praktijkvoorbeeld is gedeeld tijdens de Goede Voorbeelden conferentie 2021. Bekijk alle projecten of meld je aan voor een van onze volgende bijeenkomsten.