Gezond en gelukkig Moerwijk

Een ‘man-made-blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners in de wijk.

Als medisch wijkmakelaar werkt Amanda Glanville aan:

De meerwaarde van een huisarts in de functie van medische wijkmakelaar is volgens Amanda de Glanville dat zij onafhankelijk kan opereren. Ze weet oude patronen, wantrouwen en argwaan door te breken en een brede visie van een gezonde wijk neer te zetten. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er is meer aandacht voor het perspectief van wijkbewoners. 

Meer weten:

Projecten van de Achterstandsfondsen

Dit praktijkvoorbeeld is gedeeld tijdens de Goede Voorbeelden conferentie 2021. Bekijk alle projecten of meld je aan voor een van onze volgende bijeenkomsten.