Hoe ervaren mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hun zorg?

Hoe kun je bewoners met complexe problematiek en beperkte gezondheidsvaardigheden in de wijk beter en sneller op weg helpen? Hoe kun je zorgen dat zij in het medische en sociale domein de juiste zorg en ondersteuning krijgen?

Het Sociaal Plein Damzicht heeft onderzoek gedaan naar ervaren zorg van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en complexe problematiek in Schiedam. Dit is een samenwerking tussen de Huisartsengroep Damzicht, het wijkondersteuningsteam, Welzijn op Recept en Stichting Voorlichters Gezondheid en wordt (financieel) ondersteund door het Fonds Achterstandswijken Delft Schieland Westland en Zorgorganisatie Eerste Lijn.

Praktische tips voor meer integrale zorg in de wijk

Uit het onderzoek kwamen verbeterpunten naar voren die voor patiënten belangrijk zijn. Deze punten beïnvloeden hoe zij de kwaliteit van zorg en ondersteuning ervaren:

  1. Het belang van vertragen en de tijd nemen voor de patiënt.
  2. Het voorkomen dat patiënten steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen.
  3. Het goed meenemen van de patiënt in doorverwijzingen en wat je kunt verwachten als patiënt.

De uitkomsten zijn besproken met de betrokken professionals en daarbij is gekeken naar mogelijke oplossingen. In het document ‘Door de ogen van de patiënt’ zijn concrete voorstellen en praktische tips gebundeld. Hiermee kunnen zorgprofessionals in de praktijk direct aan de slag om de persoonsgerichte en integrale zorgverlening voor patiënten die in moeilijke omstandigheden verkeren en vragen op verschillende (levens)gebieden hebben nog verder te verbeteren.

Meer weten: