Toolbox: Aanpak laaggeletterdheid in de eerste lijn

Hoe kun je in de eerstelijnszorg toegankelijk zijn voor iedereen? Dus óók voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn? In deze toolbox vind je een voorbeeld van hoe je dit kunt aanpakken.

De Toolbox Aanpak laaggeletterdheid in de eerste lijn komt voort uit een samenwerking tussen de Werkgroep laaggeletterdheid van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, NEO Huisartsenzorg, Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) en GGD Gelderland-Zuid.

Ervaringen uit een verbetertraject

In 2023 werkten NEO Huisartsenzorg, Wijkgezondheidscentrum Lindenholt en GGD Gelderland-Zuid aan een verbetertraject rond laaggeletterdheid. De ervaringen en geleerde lessen worden beschreven in de toolbox. Deze toolbox is gericht op de regio Nijmegen. Met specifieke tips om gezondheidsmakelaars van GGD Gelderland-Zuid in te zetten. Toch is de toolkit breder in te zetten.

Een aanpak op basis van vier pijlers

In het verbetertraject kwam naar voren dat deze vier pijlers belangrijk zijn voor een gedegen aanpak:

  1. Bewustwording bij de zorgprofessionals
  2. Communicatie schriftelijk en mondeling
  3. Herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen
  4. Blijvend onder de aandacht houden (borgen)

De toolbox omschrijft vervolgens tien stappen om mee aan de slag te gaan. Op pagina 21 zijn ook suggesties te vinden voor een goede voorbereiding.

Meer weten