Nascholing Omgaan met Licht Verstandelijke Beperking

Stichting MEE bezoekt samen met twee personen met een LVB de huisartsenpraktijk. Het verhaal van de ervaringsdeskundige staat centraal. Er is daarnaast ruimte voor theorie, vragen en het oefenen van situaties.

Tijdens de scholing wordt dieper ingegaan op de moeilijkheden die iemand met een LVB kan ervaren in de huisartsenpraktijk/medische zorg. Denk hierbij aan het nakomen van afspraken of de omgang met chronische aandoeningen en medische behandelingen. Het verhaal van de ervaringsdeskundige staat centraal. Er is daarnaast ruimte voor het stellen van vragen en het oefenen van situaties.

Evaluatie

'Deze training is een goede combinatie van theorie versus praktijkervaringen van de ervaringsdeskundige'

'Ik weet nu beter hoe ik een patiënt kan aanspreken, met welke factoren ik rekening kan houden en wat mensen met een LVB voelen'

'Ik heb dankzij de scholing meer geduld met sommige patiënten'

                                                             Deelnemers scholing Omgaan LVB juli 2023

Over het project

Licht verstandelijke beperking (LVB)
13 juli 2023
Actief
16-04-2024

Over het fonds

FAW Rotterdam
Logo