Onderzoek naar passende interventies voor patiënten met chronische stress in achterstandswijken

Pharos doet onderzoek naar passende interventies voor chronische stress in drie achterstandswijken in Midden-Nederland. Dit leidt tot betere onderlinge afstemming bij behandeling, betere zorgkwaliteit en werkdrukvermindering bij huisartsen.

Chronische stress

Chronische stress, angst en depressie komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status (21%) dan bij anderen (9%). Dit hangt vaak samen met onderliggende sociale problematiek zoals armoede, schulden of werkloosheid. Chronische stress vermindert het vermogen om die problemen op te lossen. Bovendien hebben veel van deze patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden. Bestaande behandeling van psychische problematiek houdt onvoldoende rekening met vaardigheden en onderliggende oorzaken bij lage SES patiënten.

Passende interventies

Samen met wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en patiënten evalueren de onderzoekers in drie achterstandswijken in werkgebied Midden-Nederland hoe bestaande GGZ interventies gerichter ingezet kunnen worden en gecombineerd met de aanpak van sociale oorzaken. Dit leidt tot passende interventies en kennis over de condities en kenmerken van persoonsgerichte zorg voor lage SES patiënten. Eigen-effectiviteit en vaardigheden van patiënten worden versterkt en verergering van problematiek voorkomen.

Laagdrempelige behandeling

Patiënten in achterstandswijken krijgen een laagdrempelige en passende behandeling die helpt om chronische stress te verminderen. Zorg- en hulpverleners in de wijk gaan meer samenwerken zodat ook de problemen die de stress veroorzaken efficiënter worden aangepakt.

Patiënten expert panel

Bij de start van het onderzoek wordt een patiënten expert panel samengesteld met mensen die zelf te maken hebben (gehad) met sociale problematiek en chronische stress. In het panel zitten mannen en vrouwen met verschillende leeftijden en culturele achtergronden en een beperkte opleiding. Dit panel gaat bestaande interventies beoordelen en materialen testen op begrijpelijkheid. Op basis van de adviezen van het panel worden de interventies aangepast. Het
panel krijgt een belangrijke rol in elke fase van het onderzoek.
Daarnaast gaan patiënten en/of hun naasten mee doen in de lokale werkgroepen in drie achterstandswijken. Door gebruik te maken van heldere werkvormen zijn alle deelnemers in staat goed mee te doen.

Werkdruk vermindering huisartsen

Betere onderlinge afstemming bij behandeling van GGZ patiënten en daardoor kwaliteitsverhogende zorg leidt tot werkdruk vermindering bij huisartsen.

Tags

GGZ Onderzoek

Over het project

GGZ
1 januari 2019 - 31 december 2024
Actief
14-03-2023

Over het fonds

Fonds Achterstandswijken Midden Nederland