Stoppen met roken kansrijk voor iedereen

Stoppen-met-Roken Actieonderzoek; versterken van de samenwerking tussen professionals uit zorg met sociaal domein om meer mensen met een lagere sociaaleconomische positie de kans te geven op een rookvrije toekomst!

Lagere levensverwachting

Stoppen met Roken (SMR) is niet gemakkelijk. Door allerlei oorzaken (stressfactoren, beperkte gezondheidsvaardigheden, wellicht culturele invloeden) roken mensen met een lagere opleiding meer dan die met een hogere opleiding. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer 30% bij aan een lagere levensverwachting van mensen met een lagere opleiding! 

Steun de ‘stopper’

Vooral de artsen en de praktijkondersteuners ervaren hoe lastig het is bewoners te ondersteunen met stoppen met roken; soms is het ronduit frustrerend voor de SMR-begeleider als een patiënt na een stoppoging toch weer begint met roken of voor de zoveelste stoppoging aanklopt. Uit diepte-interviews door een werkgroep SMR (met gemeente/Volksgezondheid, medewerker buurtteam, POH, fysiotherapeuten) bleek hoe belangrijk het is dat het gehele netwerk rondom de bewoner/patiënt/cliënt de ‘stopper’ steunt. 

Actieonderzoek

TRIMBOS Instituut en Pharos starten in twee gemeenten een actieonderzoek (ontwikkeling en onderzoek ineen) om een aanpak te ontwikkelen die stoppen met roken (beter) bespreekbaar maakt en rokers warm toe leidt naar passende stopondersteuning; de aanpak wordt ontwikkeld samen met professionals uit zorgdomein én sociaal domein plus enkele bewoners en sleutelfiguren uit de doelgroep. Na een verkennend gesprek en in nauw overleg met de huisartsenorganisatie Sterkz.org, voeren TRIMBOS en Pharos het onderzoek uit in en met de wijk Utrecht Zuilen/Ondiep. Zuilen/Ondiep GEZond steunt het onderzoek van harte omdat het de wijk nieuwe handvatten kan bieden om bewoners uit de moeilijk bereikbare groepen (lage SES en/of migrantenachtergrond) te helpen te stoppen met roken. 

Wat levert het op?

Het biedt de huisartspraktijk en de praktijkondersteuners die (stoppen met) rokers begeleiden, extra handvatten én de collectieve steun van de collega’s in het sociale domein (1 taal, 1 werkwijze) om roken bespreekbaar te maken en stoppogingen effectiever. Daarnaast versterkt de samenwerking rond gezondheid tussen alle domeinen nog verder dan specifiek over stoppen met roken.

Vergoeding FAM

FAM ondersteunt dit project door de financiering van de POH’s die deelnemen aan de projectgroep en 50% van de kosten van de wijk/projectleiding. De andere 50% wordt door de gemeente betaald.

Over het project

Bewegen en leefstijl
1 oktober 2022 - 31 december 2023
Actief
14-03-2023

Over het fonds

Fonds Achterstandswijken Midden Nederland
Logo