Health Battle

Het project Health Battle brengt buurtbewoners met leefstijlproblematiek duurzaam in beweging door onder andere het creëren van een groepsgevoel en veel gedeelde problematiek.

Ingrid Sijmons is organisator en leefstijlcoach van de Health Battle. Zij deelde dit praktijkvoorbeeld.

Hoe werkt de Health Battle

Er is een intakeprocedure waarbij gekeken wordt of mensen in een groepsprogramma passen en of ze willen werken aan hun gezondheid. Vaak zijn er al gesprekken geweest met een welzijns- of beweegcoach. Ook komen mensen via doorverwijzing van de huisarts en (informele) buurtnetwerken. 
Dat de Health Battle werkt is onder andere te zien aan het hoge opkomstpercentage van meer dan 90%. Ook is de Health Battle een goede opstart voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Ingrid Sijmons vertelt dat in achterstandswijken zo’n 80% van de doorverwijzingen niet terechtkomen bij een GLI, of na twee of drie keer niet meer op komen dagen.

Waarom zij wil dat deelnemers doorstromen naar de GLI is, omdat de Health Battle een kickstart is. Vaak is er sprake van multi-problematiek en hebben mensen langer begeleiding nodig. In de Health Battle leren ze lotgenoten kennen, die vaak vrienden worden, en worden ze meer bewust van valkuilen en hun eigen kracht. Ze leren waar ze in de buurt laagdrempelig kunnen gaan bewegen en kunnen dat blijven doen tijdens de GLI.

De groepen zijn gemengd, maar Ingrid Sijmons geeft aan dat het in sommige situaties beter is om een aparte groep te vormen. Zo zijn twee Marokkaanse vrouwengroepen gestart die elkaar onderling helpen met vertalen tijdens het programma. Vanuit de Health Battle wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij de vraag en realiteit van het moment.

Bekijk de presentatie, inclusief contactgegevens van Ingrid Sijmons.

De Health Battle in beeld

Tijdens de pandemie is de Health Battle in aangepaste vorm doorgegaan. Bekijk meer in onderstaande video, inclusief ervaringen van deelnemers.

Financiering

In het verleden hebben meerdere huisartsen in Amsterdam Noord aangegeven dat zij de Health Battle als voorziening in de wijk wilden. Via AOF Amsterdam is destijds subsidie aangevraagd. Duurzame financiering is nog niet goed geregeld. Kortlopende financiering kwam naast het Achterstandsfonds onder andere vanuit sportimpuls en het stadsdeel. Samen met AOF Amsterdam wordt geprobeerd om onderdeel te worden van de gemeentelijk basisvoorziening.

Ingrid Sijmons: “Dat zou ongeveer voor de helft goed zijn voor de financiering. Daarnaast willen we dat de zorgverzekeraars hun handen ineen slaan om de rest van het geld op te hoesten.”

Projecten van de Achterstandsfondsen

Dit praktijkvoorbeeld is gedeeld tijdens de Goede Voorbeelden conferentie 2021. Bekijk alle projecten of meld je aan voor een van onze volgende bijeenkomsten.