Inzet Interculturele Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

Met de inzet van een interculturele POH wordt de hulpvraag van de patiënt sneller concreet in kaart gebracht en vertaalt naar passende zorg.

Doel

Met de inzet van de interculturele POH wordt de hulpvraag van de patiënt sneller concreet in kaart gebracht en vertaalt naar passende zorg. Daarmee worden onnodige trajecten die niet bijdragen aan het oplossen van de hulpvraag voorkomen. Met als gevolg lagere zorgkosten, meer tevreden patiënten een betere gezondheid en meer voldoening bij zorgverleners. Er ontstaat meer veiligheid voor zowel de patiënt als de zorgverlener, omdat er expertise in de huisartsenpraktijk aanwezig is over de taal, cultuur en religie.

Werkwijze

De interculturele POH zet op verschillende manieren zijn of haar expertise in, zowel in de huisartsenpraktijk als in de wijksamenwerkingsverbanden. De voornaamste taken liggen op het gebied van patiëntenzorg (o.a. consultatie, kortdurende interventies), organisatie van scholingen voor collega’s in de huisartsenpraktijk en netwerken (o.a. sociale kaart). 

Meer informatie

Onderstaand kunt u het projectpland downloaden voor meer informatie. Ook kunt u contact opnemen met Joyce Schiffers, manager GGZ & Scholingen HuisartsenOZL. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Haar contactgegevens zijn:

T: 045-7470044
M: 06-57 527 300
E-mail: j.schiffers@hozl.nl
www.huisartsen-ozl.nl

 

Download meer informatie

Tags

Migranten

Over het project

Migranten
27 februari 2023
Actief
24-10-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Limburg
Logo