Organisatie van bij- en nascholing in de huisartsenpraktijk

Het vergroten van de competenties, het werkplezier en de deskundigheid van praktijkmedewerkers op het gebied van achterstandsproblematiek.

Doel

Het vergroten van de competenties, het werkplezier en de deskundigheid van praktijkmedewerkers op het gebied van achterstandsproblematiek.

Methode

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende scholingen:

  • Herkennen van patiënten met laaggeletterdheid (pharos.nl / www.lezenenschrijven.nl)
  • Effectief communiceren en informeren (pharos.nl)
  • Omgaan met agressie (www.agressiebeheer.nl / www.tranco.nl)
  • Nascholing specifieke aandoeningen zoals diabetes in verschillende culturen of inzicht in cultuurspecifieke achtergronden
  • Workshop herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking
  • Omgaan met lastige en klagende patiënten (vancampenconsulting.nl)
  • Triage in de dagpraktijk – agressie en conflicthantering (NHG)
  • Coachende vaardigheden bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en een chronische aandoening (pharos.nl)

Tip

In bovenstaand overzicht zijn – op basis van eerdere ervaringen van collega’s – een aantal organisaties genoemd die een bijdrage kunnen leveren aan de scholingen. Deze lijst is niet compleet en het fonds is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de nascholingen die hierboven zijn genoemd. Informeer ook eens bij nascholingsorganisaties in uw regio welke mogelijkheden er zijn. Vaak zijn er mogelijkheden voor scholingen op maat. Oriënteert u zich goed alvorens u een keuze voor een organisatie maakt.

Tags

Nascholing

Over het project

Nascholing
18 februari 2023
Actief
31-08-2023

Over het fonds

Achterstandsfonds Limburg
Logo