Tolkentelefoon

Heeft u anderstalige patiënten in de praktijk? Maak gebruik van de tolkentelefoon!

De tolkentelefoon

Het AOF vindt het belangrijk dat alle huisartsen in Almere en Amsterdam gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor álle patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Ook als de huisartsenpraktijk geen lid is van het AOF kun je dus toch gebruik maken van de financiële regeling van het fonds. Het AOF heeft een contract met Global Talk en Livewords afgesloten.

Op de website van het AOF lees je hoe je dat regelt. 

Over het project

Migranten
1 september 2022
Actief
11-09-2023

Over het fonds

AOF Amsterdam en Almere
Logo