Uurgesprek vergoeding

Vergoeding uurgesprek om alle medische en psychosociale factoren te identificeren, te bespreken en bij te sturen. Vervolgconsulten zijn daarna korter en meer gestructureerd.

Soms is er meer tijd nodig om de achtergrond van klachten van personen beter te begrijpen. Dit zou de huisarts en eventueel de physician assistant meer mogelijkheden geven om de oorzaak van de klachten te achterhalen en zo een betere oplossing te bieden. Het AFA biedt huisartsen in achterstandswijken de mogelijkheid om een uur te wijden aan één patiënt.

Een consult met een achterstandspatiënt kan mogelijk meer tijd kosten, bijvoorbeeld omdat deze patiënt nu uitsluitend alleen naar het spreekuur mag komen. De tolkentelefoon kan worden ingezet, ondersteunend materiaal kan worden gebruikt (bijvoorbeeld van Pharos, Positieve Gezondheid of 4D-model) en andere betrokkenen kunnen (eventueel op afstand) deelnemen.

Doel

Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken die een rol spelen bij de klachten. Het uur kan deels ook gebruikt worden om de nodige afstemming met het (zorg) netwerk rondom de patiënt te verzorgen. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder consulten in de toekomst.

Spelregels

  • Alle huisartspraktijken in regio Arnhem e.o. met patiënten wonend op een erkende achterstandspostcode hebben recht op de vergoeding, zie achterstandsgebieden AFA
  • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt
  • Maak een herkenbare code aan ICPC A69.02 (Integrale complexe zorg)
  • De huisarts of de Physician Assistant (PA) doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed
  • De huisarts of PA mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (POH, Buurtteam)
  • De huisarts of PA mag zelf inschatten of het voor deze patiënt noodzakelijk is. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs achterstandsproblematiek te betreffen
  • Het gebruik van het 4D-model, de gesprekskaart van Pharos of het spinnenweb van Positieve Gezondheid is aanbevolen.

Financiële informatie

  • Per gesprek wordt een aantal vragen over het consult ingevuld
  • Een dubbel consult wordt zelf gedeclareerd
  • AFA betaalt € 80 per gesprek.

Over het project

Patiëntgerichte zorg
14 februari 2023
Actief
22-11-2023

Over het fonds

Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken
Logo