Regeling tolkenvergoeding Groningen

Huisartspraktijken in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe kunnen met gebruik van de klantcode kosteloos gebruik maken van de regeling voor de tolkentelefoon van Global Talk.

Werkwijze aanvragen tolkentelefoon

Voor het telefonisch inschakelen van een tolk bij een consult met een niet of slecht Nederlands sprekende patiënt hoeft van tevoren geen aanvraag te worden ingediend bij het AOF, maar kan de huisartsenpraktijk rechtstreeks contact opnemen met Global Talk.  

Vraag de tolkentelefoon aan door de volgende stappen te doorlopen:

1. Bel met Global Talk via 088 2555222 en doorloop het menu.
2. Houd hierbij de volgende gegevens bij de hand:

  • de klantcode 357547
  • de initialen en de achternaam van de betreffende huisarts
  • de postcode en het huisnummer van de praktijk

Global Talk stuurt de rekening rechtstreeks naar Elann indien u de tolkentelefoon op deze manier aanvraagt. U hoeft verder nergens meer naar om te kijken. Deze afspraak geldt ook weer voor het jaar 2023 en voor alle huisartsen werkzaam in Groningen en Noord-Drenthe!

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
11-09-2023

Over het fonds

AOF Groningen
Logo