Terugblik Goede voorbeelden 2022

Laden Evenementen

De Goede voorbeelden conferentie van 2021 is verspreid over vier digitale bijeenkomsten. Hier lees je meer over de drie voorbeelden die zijn gedeeld op 18 januari.

Valpreventie: Minder vallen door meer bewegen

De gevolgen van een val zijn groot, zowel voor de ouderen zelf als voor de maatschappij. Per jaar belanden ruim 100.000 ouderen op de spoedeisende hulp door een valongeval, met hoge medische zorgkosten tot gevolg. Daarnaast is er ook het persoonlijk leed van de ouderen zelf die na een val vaak afhankelijk worden van anderen en geïsoleerd raken doordat zij er niet meer op uit kunnen.

Psychosociaal risicomanagement in de huisartsenpraktijk

Het bericht dat een cliënt van de Stadsbank gemiddeld een schuld heeft van 40.000 euro was de aanleiding voor het ontwikkelen van deze interventie door een Twentse huisartsenpraktijk. In de dagelijkse praktijk bleken huisarts en POH GGZ zelden te vragen naar schulden, terwijl sociale problemen oorzaak kunnen zijn van lichamelijke en psychische klachten. Klachten die niet worden opgelost zolang de sociale problematiek niet wordt aangepakt.

Victor, casemanager voor complexe patiënten

Geïnspireerd door de kennismaking met ‘zuster Agnes’ tijdens een reis van het Achterstandsfonds naar Berlijn in 2015 is in Utrecht de Victor in het leven geroepen. Victor staat voor: Verantwoordelijk voor het integreren van zorg, Inventariseren van problemen / knelpunten, Contact houden, Taken verdelen, Overzicht houden / Ondernemen, Reflecteren / Evalueren