Terugblik Goede voorbeelden 2021

Laden Evenementen

De Goede voorbeelden conferentie van 2021 is verspreid over vier digitale bijeenkomsten. Hier lees je meer over de vier voorbeelden die zijn gedeeld op 25 november.

Sleutelpersonen gezondheid in de huisartspraktijk

In 2016 hebben twee Limburgse huisartsen dit project opgezet. Dit was een tijd waarin veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Tegelijkertijd waren er bezuinigingen bij de AZC’s en op de inzet van tolken. Op het juiste moment hebben de juiste mensen elkaar gevonden. Een Syrische vrouw die al 10 jaar in Nederland woonde wilde optreden als tolk, sociaal hulpverlener en maatschappelijk werker in een. Zij gedraagt zich als een familielid in het systeem. Patiënten kunnen door haar kennis van de cultuur en de taal beter worden geholpen. En voor de huisarts is het prettig dat er af en toe even kan worden overlegd met de sleutelpersoon. In de loop van de tijd is het project verder geprofessionaliseerd. Zo is de toestemming van de patiënt netjes geregeld en vindt de communicatie beveiligd plaats via Zorgdomein. 
Wat begon met Syrische vluchtelingen is later uitgebreid naar mensen uit Eritrea, Ethiopië, Irak en Iran. 

Bekijk de presentatie van Eugène Donné.
Dit project is gefinancierd door het Achterstandsfonds Limburg

Terecht Limburg, huisarts ondersteunt kwetsbare groepen

Aanleiding voor dit inspirerende project was de slechte toegang tot zorg en sociale voorzieningen van kwetsbare groepen als illegalen, daklozen en ex-gedetineerden. Huisartsen worden vaak geconfronteerd met allerlei hindernissen om deze patiëntengroep doorverwezen te krijgen omdat deze vaak niet in de bestaande zorgpaden passen. Door kennis te vergaren en samenwerkingsafspraken te maken met o.a. gemeente, GGZ en zorgverzekeraar zijn er stappen vooruit gezet. Aan de hand van een voorbeeld van een patiënt met een licht verstandelijke beperking wordt geschetst wat er is gedaan, wat helpt en welke barrières nog te slechten zijn.  

Bekijk de presentatie van Harriët Plantinga en Ilse Mattheij.
Dit project is gefinancierd door het Achterstandsfonds Limburg

Mentale gezondheid bij migranten

In dit bijzondere project worden bewoners met een migratieachtergrond door middel van groepsbijeenkomsten ondersteund om hen mentaal gezonder en weerbaarder te maken. Het project is gebaseerd op drie pijlers: een duurzame wijkstructuur van zorgprofessionals en sleutelpersonen vanuit de gemeenschap, een cultuursensitief aanbod en deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals in cultuursensitief werken. Met als uitkomsten dat de psychische zorg voor deze patiëntengroep effectiever is en de zorgprofessional meer voldoening heeft in zijn werk.  

Bekijk de presentatie van Liesbeth van Besouw en Jhadir Mohamed Said.
Dit project is gefinancierd door de betrokken organisaties en door Stichting Achterstandsfonds Nijmegen. 

Sociaal Plein Damzicht

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein is het project Sociaal Plein Damzicht. Aanleiding voor het project was de hoge werkdruk in de huisartsenpraktijk doordat veel patiënten met sociaal maatschappelijke vraagstukken bovengemiddeld vaak naar de huisartsenpraktijk kwamen. De samenwerking maakt het mogelijk om patiënten rechtstreeks door te verwijzen naar de partners in het sociaal domein met als uitkomst dat de patiënt de juiste ondersteuning krijgt in de vorm van zorg, welzijn, hulpverlening of een combinatie daarvan. Niet alleen de patiënt wordt er beter van, ook de praktijkmedewerkers hebben door deze aanpak meer plezier in hun werk. 

Dit project is gefinancierd door Fonds Achterstandswijken Delft, Schieland, Westland, de gemeente Schiedam en zorgverzekeraar DSW. 
Lees meer over de resultaten in deze nieuwsbrief of bekijk onderstaande video.